Prisma woordenboek Nederlands
volledig en steeds up-to-date
- het meest omvangrijke pocketwoordenboek Nederlands
- met de verklaring van 42.000 woorden
- 55.000 woordbetekenissen in heldere taal omschreven
- permanent bijgewerkt, dus altijd actueel
speciaal voor België
- inclusief ca. 17.000 nieuw toegevoegde Belgisch Nederlandse woorden en zegswijen
- daarm
Titel
Nederlands
Auteur
A.A. Weijnen A.P.G.M.A. Ficq-Weijnen
Bewerker
M.A. Hofman
Taal
Nederlands
Editie
42ste herz. dr.
Uitgever
Utrecht: Het Spectrum, 2007 | Andere uitgaven
650 p. + cd-rom
ISBN
9789027457042 (boek + cd-rom) 9789027447395 (boek)
Plaatsingssuggestie
Nederlands 831 (SISO)

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Deze 35e druk is een geactualiseerde en grondig herziene uitgave van dit handwoordenboek in pocketformaat: bijna duizend nieuwe trefwoorden (+75 blz.). Bovendien werd de typografie helderder en de letter iets groter. Vanaf de 33e druk is het beschikbaar in de nieuwe Nederlandse spelling. Het geeft de betekenis van circa vijfenveertigduizend woorden uit het bovengewestelijke hedendaagse Nederlands. Ieder lemma bevat ook gegevens over woordsoort, verbuiging/vervoeging, klemtoon en evt. spreekwoorden en uitdrukkingen. Bij vreemde woorden wordt de uitspraak fonetisch aangeduid. Het alfabetisch geordende verklarende deel volgt op de twee pagina's lange aanwijzingen voor het gebruik, het korte voorwoord en op de lijst van gebruikte afkortingen. In enkele gevallen wijkt de spelling in dit woordenboek af van de nieuwe spelling in het Groene Boekje: de betreffende gevallen zijn met een sterretje gemarkeerd, terwijl ook de officiële spelling vermeld is. Het boek bevat elementaire, niet te gedet…Lees verder