Boek
Nederlands

De fabels van Aesopus

Aesopus (naar het werk van), Imme Dros (bewerker), Fulvio Testa (illustrator)
Bundel met dertig bekende fabels, aangevuld met grote illustraties in zachte kleuren. Vanaf ca. 9 jaar.
Titel
De fabels van Aesopus / Aesopus ; bewerkt door Imme Dros ; getekend door Fulvio Testa
Naar het werk van
Aesopus
Bewerker
Imme Dros
Illustrator
Fulvio Testa
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Aesop's fables
Editie
1
Uitgever
Amsterdam: Leopold, 2010 | Andere uitgaves
124 p. : ill.
ISBN
9789025857042 (hardback)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 150 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

In dit boek, dat uit het Engels werd vertaald, zijn zestig fabels van Aesopus samengebracht. Uit het veel ruimere corpus is een duidelijke keuze gemaakt voor de fabels die het geschiktst lijken voor kinderen. Ze zijn universeel en herkenbaar en verwijzen niet naar een (oude) actualiteit die noten zou vergen om alles te duiden. Verder is ook gekozen voor de fabels waar een dier in voorkomt. Dieren lijken misschien een evidentie, maar in werkelijkheid zijn er heel wat fabels waar geen dier aan te pas komt. Dit boek bevat zo een mooie verzameling van de bekendste en toch ook nog heel wat minder bekende verhalen, zoals ‘De haas en de schildpad’, ‘De ezel in de leeuwenhuid’, ‘De jongen die “wolf” riep’ etc. Imme Dros gebruikt een taal die vrij sec is, wat aansluit bij de stijl van de originele Griekse tekst (voor zover er van een originele tekst kan gesproken worden: Aesopus stelde zelf niets op schrift, anderen deden dat gelukkig wel in zijn plaats). Slechts hier en daar wordt de tekst wa…Lees verder
Prozabewerking van zestig fabels van Aesopus in een mooi verzorgd, ruim formaat boek. In prettig leesbare stijl en taal worden bekende fabels zoals 'de schildpad en de haas' en minder bekende fabels in het kort, maar zonder de essentie te verliezen, verteld. De moraal wordt steeds onder het verhaal op humoristische wijze in tweeregelig rijm samengevat, zoals 'Let op sporen van gevaar/ je ligt zo op een brancard'. De klassieke, ruim 2500 jaar oude, fabels bevatten levenslessen, die van alle tijden zijn: 'Denken voor je doet/dan komt alles goed'. De fabels passen in een ruime letter steeds gemakkelijk op de linkerpagina. De paginagrote, eenvoudige en wat naïef gehouden, kleurenillustraties in waterverf en inkt passen op de rechterbladzijde fantastisch bij het wat ‘tongue in cheek’-achtige karakter van de fabels. Achter in het boek is een kleine toelichting en levensloop gegeven van Aesopus en zijn fabels. Van het fraai gebonden boek met glanzend stevig papier en het klassieke karakter k…Lees verder

De fabels van Aesopus

Imme Dros bewerkte 61 fabels van Aesopus. Ze zijn niet langer dan één bladzijde per fabel. De andere helft van de dubblele pagina bestaat uit een grote illustratie. De meest voorkomende fabeldieren zijn: de vos, de wolf, de ezel en de leeuw. Er staan veel minder bekende fabels in deze bundel. Elke fabel eindigt met een in hoofdletters gedrukte les of waarschuwing op rijm. De fabel over 'De stadsmuis en de veldmuis' eindigt zo: Wordt rijkdom door gevaar verpest dan lijkt niet rijk zijn toch het best.
Fabels zijn minder geschikt om achter elkaar te lezen. Je geniet meer als je ze leest met mondjesmaat of naar aanleiding van een bepaald gebeuren. In die zin is deze bundel heel bruikbaar in het onderwijs om een thema in te leiden of om het te besluiten.
De illustraties zijn kleurrijk en sluiten nauw aan bij de tekst. Vermits de bewerking in handen was van 'een meester' is er niets op aan te merken.
Het boek besluit met informatie over Aesopus. Opvallend hierin zijn de de…Lees verder

Over Aesopus

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door user:shakko

Aesopus (ca. 620 v.Chr. – ca. 560 v.Chr.), of Aisopos (Oudgrieks: Αἴσωπος), was een Griekse dichter van fabels. De zogenaamde fabels van Aesopus genoten in de oudheid al faam en vormden een inspiratiebron voor latere auteurs.

Biografie

Aesopus' biografische gegevens zijn fragmentarisch en omstreden. Zijn geboorteplaats is onbekend, Aristoteles bericht dat hij van Thracische oorsprong was. Ook Frygië wordt als mogelijk geboorteland genoemd.

Volgens Herodotos (Hist. 2, 134) was Aesopus zoon van een slaaf en was hij als slaaf in dienst bij Iapedon of Iadmon. In dezelfde passage wordt vermeld dat de fabeldichter werd vermoord. Herodotos beschouwt dit verhaal klaarblijkelijk als bekend en gaat er niet verder op in. Een nadere toelichting van het verhaal wordt ons verschaft door Herakleidos Pontikos: Aesopus zou er onterecht van beschuldigd zijn een Apollo-beeldje uit de temp…Lees verder op Wikipedia

Suggesties