Boek
Nederlands

De gans met de gouden eieren

Aesopus (naar het werk van), Daniel Howarth (illustrator)
Tom en Kim zijn erg arm. Dan legt hun gans een gouden ei. Nu zijn ze rijk! Samenleesboek met afwisselend tekst in een laag en een hoger AVI-niveau. Vanaf ca. 6 jaar.
Leesniveau
AVI 1, AVI Start
Titel
De gans met de gouden eieren
Naar het werk van
Aesopus
Illustrator
Daniel Howarth
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
The goose that laid the golden eggs
Uitgever
Plaats van uitgave onbekend: Usborne, 2008
42 p. : ill.
ISBN
9780746094310

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 50 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Tom en Kim zijn arm maar gelukkig. Op een dag vindt Tom een gouden ei dat hij verkoopt. De dagen erop vindt hij nog meer gouden eieren en samen worden ze heel rijk, maar ook hebberig. Ze slachten de gans om al het goud te pakken, maar dan blijkt er niets in te zitten en zijn ze weer arm. Eenvoudig sprookje uit de Griekse oudheid, opgenomen in een reeks die bedoeld is om als beginnende lezer samen met een meer ervaren lezer te lezen. De summiere regels zijn dik/dun gedrukt om het verschil aan te geven. Het taalgebruik is minimaal (soms maar vier woorden per bladzijde) en erg eenvoudig. Het gezamenlijke AVI-niveau is E3 (de niveaus kunnen niet apart bepaald worden). Gedrukt in een zeer grote letter. De frisgekleurde tekeningen zijn eenvoudig en doen wat ouderwets aan. Hoewel het verhaaltje leuk is, is de uitgave eigenlijk te sober voor de doelgroep, startende lezertjes. Vanaf ca. 6 jaar.

Over Aesopus

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door user:shakko

Aesopus (ca. 620 v.Chr. – ca. 560 v.Chr.), of Aisopos (Oudgrieks: Αἴσωπος), was een Griekse dichter van fabels. De zogenaamde fabels van Aesopus genoten in de oudheid al faam en vormden een inspiratiebron voor latere auteurs.

Biografie

Aesopus' biografische gegevens zijn fragmentarisch en omstreden. Zijn geboorteplaats is onbekend, Aristoteles bericht dat hij van Thracische oorsprong was. Ook Frygië wordt als mogelijk geboorteland genoemd.

Volgens Herodotos (Hist. 2, 134) was Aesopus zoon van een slaaf en was hij als slaaf in dienst bij Iapedon of Iadmon. In dezelfde passage wordt vermeld dat de fabeldichter werd vermoord. Herodotos beschouwt dit verhaal klaarblijkelijk als bekend en gaat er niet verder op in. Een nadere toelichting van het verhaal wordt ons verschaft door Herakleidos Pontikos: Aesopus zou er onterecht van beschuldigd zijn een Apollo-beeldje uit de temp…Lees verder op Wikipedia