Boek
Nederlands

De leeuw en de muis

Aesopus (auteur), Bernadette (auteur)
Doelgroep:
Vanaf 3-5 jaar
Als een leeuw een kleine muis in leven laat, belooft deze hem te helpen als hij ooit hulp nodig heeft. Maar hoe kan een muis een leeuw helpen? Prentenboek met grote tekeningen in kleur naar een fabel van Aesopus. Vanaf ca. 4 jaar.
Titel
De leeuw en de muis / een fabel van Aesopus ; opnieuw vert. en geill. door Bernadette
Auteur
Aesopus Bernadette
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
Der Lowe und die Maus
Uitgever
Plaats van uitgave onbekend: De Vier Windstreken, 2000
[28] p. : ill.
ISBN
90-5579-417-1
Plaatsingssuggestie
Dieren (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 20 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Bernadette koos voor een fabel die qua boodschap nog sterk aanleunt bij de diersprookjes, want "Wie klein is, kan ook sterk zijn!" Maar de hoofdrolspelers in de fabels zijn doorgaans dieren die immoreel handelen en ondanks dit of juist daardoor op het einde ook de winnaars zijn. De sluwe vos streelt de ijdelheid van de raaf en verschaft zich zo een maaltijd. Wanneer een Reintje zich weer eens in een noodsituatie bevindt, gebruikt hij de domme en goedgelovige geit om zijn hachje te redden. Het einde toont dan nog eens de triomferende vos, die genoegen schept in het ongelukkige lot van de geit of de raaf. Dit is misschien ook de reden waarom de fabels niet echt als een instrument bij de opvoeding van de burgerjeugd, met tegemoetkomingen aan de heersende opvoedingsmoraal, konden gebruikt worden. Fabels deden dan ook niet massaal hun intrede in de kinderboekenwereld. Toch staat de inhoud van de fabels niet veraf van wat de kinderen op school of thuis meemaken, met het leedvermaak dat ze v…Lees verder
Bewerking in prentenboekvorm van een fabel van Aesopus. Een kleine muis belooft een leeuwenwelp hem altijd te zullen helpen als dat nodig is. De welp lacht hier smakelijk om, maar veel later, wanneer hij als grote leeuw in een net verstrikt is geraakt, is het de muis die hem uit zijn benarde positie bevrijdt. Minacht dus nooit de kleinere of ogenschijnlijk zwakkere, want in sommige situaties blijken zij de machtigste te zijn! De sfeervolle prenten over telkens twee pagina's geven de loop van het verhaal goed weer, maar bieden daarnaast volop kijkplezier aan wie (al) oog heeft voor details. Fraai prentenboek, dat zijn waarde lang zal behouden. Voor 4 jaar e.o.

Over Aesopus

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door user:shakko

Aesopus (ca. 620 v.Chr. – ca. 560 v.Chr.), of Aisopos (Oudgrieks: Αἴσωπος), was een Griekse dichter van fabels. De zogenaamde fabels van Aesopus genoten in de oudheid al faam en vormden een inspiratiebron voor latere auteurs.

Biografie

Aesopus' biografische gegevens zijn fragmentarisch en omstreden. Zijn geboorteplaats is onbekend, Aristoteles bericht dat hij van Thracische oorsprong was. Ook Frygië wordt als mogelijk geboorteland genoemd.

Volgens Herodotos (Hist. 2, 134) was Aesopus zoon van een slaaf en was hij als slaaf in dienst bij Iapedon of Iadmon. In dezelfde passage wordt vermeld dat de fabeldichter werd vermoord. Herodotos beschouwt dit verhaal klaarblijkelijk als bekend en gaat er niet verder op in. Een nadere toelichting van het verhaal wordt ons verschaft door Herakleidos Pontikos: Aesopus zou er onterecht van beschuldigd zijn een Apollo-beeldje uit de temp…Lees verder op Wikipedia

Suggesties