Boek
Nederlands

Fabels van Aesopus

Ook verschenen als Phaedrus' Aesopische fabels

Aesopus (auteur), Caius J. Phaedrus (samensteller), Johan Van Nieuwenhuizen (bewerker)
Nieuwe berijming naar de uitgave van D. van Hoogstraten, die de fabels in 1703 uit het Latijn vertaalde.
Titel
Fabels van Aesopus / Aesopus ; bijeengebr. door Phaedrus ; in verzen verteld door Johan van Nieuwenhuizen
Ook verschenen als
Phaedrus' Aesopische fabels
Auteur
Aesopus
Samensteller
Caius J. Phaedrus
Bewerker
Johan Van Nieuwenhuizen
Taal
Nederlands
Uitgever
Utrecht: Het Spectrum, 2000 | Andere uitgaves
195 p. : ill.
ISBN
90-274-6829-X

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Aesopus blijft een wat vage figuur in de letterkunde van de Oudheid en de aan hem toegeschreven fabels zijn vermoedelijk heel veel ouder. In 40 n. Chr. verzamelde Phaedrus in ieder geval de overgeleverde fabels en voegde er een aantal aan toe. Een eerste Nederlandse vertaling verscheen in 1703 en via deze uitgave zorgde Johan van Nieuwenhuizen voor een berijmde editie. Het is een genoegen deze korte vertellingen met steevast een moraal door te lezen. De manier van berijmen doet soms aan werk van Kees Stip denken. Een aantrekkelijk boekje, te meer door de oude illustraties ontleend aan een editie van 1701.

Over Aesopus

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door user:shakko

Aesopus (ca. 620 v.Chr. – ca. 560 v.Chr.), of Aisopos (Oudgrieks: Αἴσωπος), was een Griekse dichter van fabels. De zogenaamde fabels van Aesopus genoten in de oudheid al faam en vormden een inspiratiebron voor latere auteurs.

Biografie

Aesopus' biografische gegevens zijn fragmentarisch en omstreden. Zijn geboorteplaats is onbekend, Aristoteles bericht dat hij van Thracische oorsprong was. Ook Frygië wordt als mogelijk geboorteland genoemd.

Volgens Herodotos (Hist. 2, 134) was Aesopus zoon van een slaaf en was hij als slaaf in dienst bij Iapedon of Iadmon. In dezelfde passage wordt vermeld dat de fabeldichter werd vermoord. Herodotos beschouwt dit verhaal klaarblijkelijk als bekend en gaat er niet verder op in. Een nadere toelichting van het verhaal wordt ons verschaft door Herakleidos Pontikos: Aesopus zou er onterecht van beschuldigd zijn een Apollo-beeldje uit de temp…Lees verder op Wikipedia