Boek
Nederlands

Haas en pat

Aesopus (naar het werk van), Catalina Steenkoop (vertaler)
Haas weet het zeker. Niemand is zo snel als hij. Maar Pat daagt hem uit. Ik win van jou! AVI-E3. Vanaf ca. 6,5 jaar.
Leesniveau
AVI 3, AVI E3
Titel
Haas en pat
Naar het werk van
Aesopus
Vertaler
Catalina Steenkoop
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Hare and the tortoise
Editie
1
Uitgever
Mechelen: Bakermat, 2014
43 p. : ill.
ISBN
9789059240827 (hardback)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 100 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Leesoefenboekje gebaseerd op een fabel van Aesopus. Haas daagt schildpad uit voor een wedstrijd. De schildpad durft het aan, maar oefent niet. Dit in tegenstelling tot Haas. Op de dag van de wedstrijd, rust Haas na de start even uit en valt in slaap. Dat betekent een overwinning voor schildpad. Moraal: wijsheid/slimheid wint het altijd. De illustraties zijn bladvullend en de tekst is gedrukt in blokken en ballonnen. Er wordt gebruikgemaakt van hoofdletters, maar geen leestekens, AVI-E3. Vreemd is het dat Haas geen naam heeft en schildpad wel (Pat). De dieren doen geen wedstrijd maar een koers (Vlaams). Een vrolijk en goed verzorgde uitgave met leeslint. Het boekje maakt deel uit van de serie 'Lezen is leuk!'*. Achterin een korte toelichting op de fabels van Aesopus. Vanaf 6,5 jaar.

Over Aesopus

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door user:shakko

Aesopus (ca. 620 v.Chr. – ca. 560 v.Chr.), of Aisopos (Oudgrieks: Αἴσωπος), was een Griekse dichter van fabels. De zogenaamde fabels van Aesopus genoten in de oudheid al faam en vormden een inspiratiebron voor latere auteurs.

Biografie

Aesopus' biografische gegevens zijn fragmentarisch en omstreden. Zijn geboorteplaats is onbekend, Aristoteles bericht dat hij van Thracische oorsprong was. Ook Frygië wordt als mogelijk geboorteland genoemd.

Volgens Herodotos (Hist. 2, 134) was Aesopus zoon van een slaaf en was hij als slaaf in dienst bij Iapedon of Iadmon. In dezelfde passage wordt vermeld dat de fabeldichter werd vermoord. Herodotos beschouwt dit verhaal klaarblijkelijk als bekend en gaat er niet verder op in. Een nadere toelichting van het verhaal wordt ons verschaft door Herakleidos Pontikos: Aesopus zou er onterecht van beschuldigd zijn een Apollo-beeldje uit de temp…Lees verder op Wikipedia

Suggesties