Boek
Nederlands

Meer fabels van Aesopus

Aesopus (naar het werk van), Imme Dros (bewerker), Fulvio Testa (illustrator)
Tweede bundel met opnieuw veertig fabels van Aesopus. Elke fabel eindigt met een wijsheid.
Titel
Meer fabels van Aesopus
Naar het werk van
Aesopus
Bewerker
Imme Dros
Illustrator
Fulvio Testa
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Aesop's forgotten fables
Uitgever
Amsterdam: Leopold, © 2013
86 p. : ill.
ISBN
9789025862657 (hardback)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 100 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Wie dacht dat Imme Dros nu stilaan wel alles heeft verteld wat er aan verhalen uit de oudheid te vertellen valt, krijgt ongelijk. In het vervolg op het in 2010 verschenen Fabels van Aesopus neemt Imme Dros veertig minder bekende verhalen van de Griekse fabeldichter onder handen. Vele van Aesopus’ fabels kunnen terugvallen op een lange jeugdliteraire geschiedenis. Dat komt eerst en vooral doordat ze een openlijk didactische dimensie hebben — fabels zijn immers korte verhalen die als doel hebben een zedenles te illustreren en over te brengen. De fabels zijn vandaag de dag echter over hun hoogtepunt heen, allicht omdat de expliciete moraal niet meer past binnen het huidige jeugdliteraire klimaat, waar literaire kenmerken steeds meer aan belang winnen. Naast het moraliserende, draagt ook de aanwezigheid van dieren met menselijke eigenschappen bij tot de populariteit van fabels in de jeugdliteratuur. Ook in deze bundel spelen dieren de hoofdrol, hoewel er ook ruimte is voor fabels w…Lees verder
In dit vervolg op ‘De fabels van Aesopus’*(2010) worden in prozavorm veertig andere, iets minder bekende, fabels van Aesopus gepresenteerd. Het betreft o.a. De arend en de kraai, De jongen in de rivier en De maan en de moeder. Kort en bondig, en tegelijkertijd literair en humoristisch worden de fabels weergegeven, waardoor ze goed zijn voor te lezen. Zoals gebruikelijk sluit elke fabel af met een tweeregelige moraal op rijm. bv: 'Door te veel te willen/kan men zich vertillen’ of ‘Men kan stormen overleven/door op tijd wat mee te geven’. De fabels zijn al meer dan 2.500 jaar oud en kennen vele bewerkingen. Imme Dros maakt de fabels voor het hedendaagse kind toegankelijk, ook al zal niet elk kind elke moraal direct begrijpen. Dat is ook niet nodig, de verhalen leveren op zich al voldoende gesprekstof op. Op de linkerpagina staat steeds de korte tekst en een kleine illustratie, op de rechterpagina een paginagrote kleurenillustratie in waterverf en inkt. De illustraties geven een eigen in…Lees verder

Meer Fabels van Aesopus

Na een eerste bundel 'De Fabels van Aesopus' heeft Imme Dros een bewerking gemaakt van nog eens veertig fabels die 2500 jaar geschreven werden door Aesopus, een Griekse dichter en schrijver van o.a. fabels. In deze bundel staan vooral mij onbekende fabels. Niet alle fabels zijn dierenverhalen, bijvoorbeeld 'De astroloog', 'De eik en het riet', 'De spar en de braamstruik' enz. Elke fabel eindigt met een wijze spreuk. Zo besluit de fabel van de eik en het riet met: Men kan stormen overleven door op tijd wat mee te geven. Net zoals het eerste deel is ook deze bundel geïllustreerd door Fulvio Testa. Imme Dros kan als taalvirtuoos oude verhalen levend maken.


Over Aesopus

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door user:shakko

Aesopus (ca. 620 v.Chr. – ca. 560 v.Chr.), of Aisopos (Oudgrieks: Αἴσωπος), was een Griekse dichter van fabels. De zogenaamde fabels van Aesopus genoten in de oudheid al faam en vormden een inspiratiebron voor latere auteurs.

Biografie

Aesopus' biografische gegevens zijn fragmentarisch en omstreden. Zijn geboorteplaats is onbekend, Aristoteles bericht dat hij van Thracische oorsprong was. Ook Frygië wordt als mogelijk geboorteland genoemd.

Volgens Herodotos (Hist. 2, 134) was Aesopus zoon van een slaaf en was hij als slaaf in dienst bij Iapedon of Iadmon. In dezelfde passage wordt vermeld dat de fabeldichter werd vermoord. Herodotos beschouwt dit verhaal klaarblijkelijk als bekend en gaat er niet verder op in. Een nadere toelichting van het verhaal wordt ons verschaft door Herakleidos Pontikos: Aesopus zou er onterecht van beschuldigd zijn een Apollo-beeldje uit de temp…Lees verder op Wikipedia

Suggesties