Boek
Nederlands

Elegast

Agave Kruijssen (auteur), Yvonne Jagtenberg (illustrator)
Moderne bewerking van het middeleeuwse verhaal 'Karel ende Elegast'. Keizer Karel heeft zijn ridder Elegast verbannen, maar Elegast blijft trouw aan de keizer. Vanaf ca. 10 jaar.
Titel
Elegast / Agave Kruijssen ; tek. Yvonne Jagtenberg
Auteur
Agave Kruijssen
Illustrator
Yvonne Jagtenberg
Taal
Nederlands
Uitgever
Baarn: De Fontein, 1999 | Andere uitgaven
78 p. : ill.
ISBN
90-261-1471-0

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Dit verhaal is gebaseerd op de middeleeuwse ridderroman 'Karel ende Elegast'. De trouw van de verbannen roofridder Elegast aan zijn keizer Karel staat centraal in dit verhaal. In Elegast is de sprookjesachtige, poëtische en ook een beetje huiveringwekkende sfeer van de oorspronkelijke teksten mooi bewaard gebleven. De mix van 'historische realiteit' en fantasie zal kinderen zeker aanspreken. Toch doet de vertelling soms wat zakelijk aan. Iets meer heroïek met name bij de spannende gevechten zou het geheel meer verlevendigen. In tegenstelling tot het oorspronkelijke verhaal dat twee hoofdpersonen kent: Karel en Elegast, heeft dit boek slecht Elegast als hoofdpersoon. Ook de rol van Berthe (de zus van Karel) is in dit verhaal anders. Zij is van veel meer gewicht dan in 'Karel ende Elegast'. De sfeervolle, realistische pentekeningen typeren het verhaal goed, evenals de omslagillustratie: een foto van een woud met daarin een tekening verwerkt. De sprookverhalen van deze auteur kunnen wedi…Lees verder

Elegast

Agave Kruijssen is geboeid door Middelnederlandse ridderverhalen, ‘sprookverhalen’, zegt zij. In dit dunne deeltje vertelt ze het overbekende ‘Karel ende Elegast’ na. Elegast, ten onrechte verbannen door Karel de Grote, wordt roofridder. Hij besteelt de rijken, niet de keizer. Want hem heeft hij ooit trouw gezworen. Bertha, Karels zuster, trouwt met hertog Eggerik. Wanneer Elegast op een nacht Eggerik in zijn slaapkamer wil beroven, verneemt hij bij toeval dat de hertog Karel wil vermoorden. Elegast vertelt dit aan zijn gezel, ridder Adelbrecht, de vermomde keizer. ’s Anderendaags wordt de hertog met zijn ridder op Ingelheim gevangen genomen. Elegast verslaat hem in een tweekamp. De trouwe ridder krijgt eerherstel. Vlotte navertelling, fraaie illustraties.