Boek
Nederlands

Veelgestelde vragen in de NT2-les : antwoorden & voorbeelden

Alied Blom (auteur), Conny Wesdijk (auteur)
+1
Veelgestelde vragen in de NT2-les : antwoorden & voorbeelden
×
Veelgestelde vragen in de NT2-les : antwoorden & voorbeelden Veelgestelde vragen in de NT2-les : antwoorden & voorbeelden

Veelgestelde vragen in de NT2-les : antwoorden & voorbeelden

ruim 300 cursistenvragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
met antwoorden & voorbeelden
Wat is het verschil tussen sommige en een paar?
Waarom staat hier kom en niet komt?
Waarom schrijf je die komma in auto's?
Wat is het verschil tussen kennen en weten?
je - jij Hoe heet je? Hoe heet jij? Wat is het verschil?
Er is geen verschil in betekenis.
Maa
Titel
Veelgestelde vragen in de NT2-les : antwoorden & voorbeelden
Auteur
Alied Blom Conny Wesdijk
Taal
Nederlands
Parallelle titel
Veelgestelde vragen in de NT2-les
Uitgever
Amsterdam: Boom, 2016 | Andere uitgaven
173 p.
ISBN
9789085063988 (ringband)
Plaatsingssuggestie
Nederlands 838.5 (SISO) Cursussen (ZIZO)
TPB Leerboeken (grammatica, spelling) TPB Leerboeken (grammatica spelling)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Dit boekje is een vraagbaak voor taalproblemen, bestemd voor hen die het Nederlands als tweede taal leren (hebben geleerd). De auteurs geven al jaren les volgens de bekende ‘De Delftse methode; Nederlands voor buitenlanders’ van Sciarone en Montens. In dit boekje staan 300 vragen van cursisten. Elke paragraaf heeft dezelfde structuur: een correcte en incorrecte zin, de juiste keuze, het argument, waarna enkele voorbeelden volgen, met uit de lespraktijk voortgekomen vragen als: jij wilt-jij wil, zich-zichzelf, hun-hen-ze etc. Besproken worden (zonder de traditionele grammaticale termen): de pv, mv, trappen van vergelijking, hulpwerkwoorden, woordvolgorde en typische woorden en uitdrukkingen (alfabetisch). Veel aandacht voor de afwijkingen van de regel, die voor zoveel taalmoeilijkheden zorgen. Dit boekje is niet samengesteld om in de les te behandelen, noch als studieboek voor de cursist. Het is door de bondige probleemstelling, de eenduidige antwoorden en de uitvoerige, gebruiksvriend…Lees verder