Boek
Nederlands
Andere formaten
Toegankelijke formaten:

De tussentijd : gedichten

Anna Enquist (auteur)

De tussentijd : gedichten

De gedichten in deze bundel staan in het teken van een allesoverweldigend verlies. Het verlies van een kind. Het gemis dat daarmee samenhangt. Zo gaat het in het allereerste gedicht over een moeder die gewaar wordt dat ze verandert in een menigte, een daarbinnen heeft elk zijn eigen stemming: "Ons is iets overkomen, kan ze zeggen, / wij zijn de menigte die moeder heet.' In De tussentijd gaat het o
Titel
De tussentijd : gedichten
Auteur
Anna Enquist
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004
60 p.
ISBN
90-295-2258-5

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 100 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Het werk van Anna Enquist blijft een bron van discussie voor recensenten en lezers. Heel wat critici verwijten haar een zekere stilistische slordigheid en een gemakkelijke emotionaliteit, maar daartegenover staat een grote waardering van het lezerspubliek. Voor een deel is die kritische reserve niet onterecht, maar wat betreft de poëzie van Enquist gaat het toch eerder om een verschil in literatuuropvatting dan om een echt kwaliteitsoordeel. Ook uit De tussentijd blijkt hoezeer Enquist niet zweert bij het gedicht als een volstrekt autonome taalconstructie waaruit alle concrete anekdotische aanknopingspunten en alle emotionele ervaringen geheel geweerd moeten worden. Integendeel, de dichteres geeft al bij de opdracht aan hoe centraal het verlies van een dochter voor haar staat en hoezeer dat trauma haar poëzie mee heeft bepaald. In de loop van de bundel wordt herhaaldelijk aan de dood gerefereerd, en de herinnering aan de overledene bekleedt een belangrijke plaats in een aantal …Lees verder
Verlies, rouw en verwerking bepalen de inhoud en vormgeving van de jongste bundel gedichten van Anna Enquist. Al is een aantal gedichten in opdracht geschreven, het tragische, dodelijke ongeluk van Enquists dochter in 2001 vormt de enige bron van elk gedicht. De bundel is ook aan de dochter opgedragen. Tussen de eerste regel: ‘Verbaasd merkte de moeder/dat zij een menigte werd’.// en de laatste strofe van de bundel: ‘Het is een groots werk, het neemt/ al onze uren, het losmaken/ van de dochter uit ons’.// schrijft Enquist over ervaringen die verder reiken dan rouwverwerking. De tussenliggende gedichten zijn evenzovele pogingen tot onthechting; ze geven vorm aan het besef dat verder leven alleen mogelijk is, als zij de eenheid moeder-dochter ook emotioneel weet te doorbreken. De hier en daar te geringe afstand tussen poëzie en werkelijkheid heeft invloed op de poëtische overtuigingskracht van sommige strofen. Toch schreef Enquist een aantal prachtige gedichten over een onbegrijpelijk v…Lees verder

Over Anna Enquist

CC BY 3.0 - Foto van/door Librairie Mollat

Anna Enquist (Amsterdam, 19 juli 1945) is het pseudoniem van de Nederlandse schrijfster en dichteres Christa Widlund-Broer. Ze is psychoanalytica en debuteerde in 1991 met de poëziebundel Soldatenliederen. Met haar eerste roman Het Meesterstuk (1994) vestigde ze meteen haar naam als schrijfster.

Veel romans en bundels van Enquist zijn ook uitgebracht als E-boek, grootletterboek of Luisterboek (voorgelezen door Enquist zelf) of Daisy-luisterboek, en daarnaast in diverse talen vertaald.

Biografie

Enquist groeide op in Delft als oudste kind en dochter van prof. dr. Lambertus Johannes Folkert Broer (1916-1991), hoogleraar in de aero- en hydrodynamica aan de TU Delft van 1949 tot 1960, daarna hoogleraar en vakgroepvoorzitter theoretische natuurkunde tot 1981 aan de Technische Universiteit Eindhoven, en Gabriëlle Elberta (Lina) van Delden (1916-2017). Zij studeerde na het gymnasium-A klinische psychologie i…Lees verder op Wikipedia