Boek
Nederlands
Een representatieve keuze uit het omvangrijke oeuvre van Annie Reniers, die zich richt op spirituele verdieping en synthese van vaak tegengestelde krachten.
Titel
Tussengebied / Annie Reniers ; samengesteld en ingeleid door Ann Van Sevenant
Auteur
Annie Reniers
Samensteller
Ann Van Sevenant
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: P, 2016
191 p.
ISBN
9789492339027 (paperback)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Annie Reniers (1941, Brussel) is niet de eerste de beste. Ze geniet terecht de reputatie van iemand die een wezenlijke bijdrage aan onze poëzie levert. Daar staat tegenover dat het diepgravende karakter van haar werk, ondanks de lichte toon, een grote populariteit in de weg staat. Na een inleiding volgt een greep uit 28 separate uitgaven, per bundel een oneven aantal variërend van een tot en met negen9 en dat is natuurlijk geen toeval. Het boek besluit passend met negen & een onuitgegeven verzen. Het is moeilijk vast te stellen of de keuze een meerwaarde oplevert, omdat het gehele oeuvre zo consistent is. De gemiddelde kwaliteit ervan is hoog, er zijn nauwelijks zwakke momenten aan te wijzen. De selectie vormt wel een perfecte kennismaking. Reniers' zegging is steeds eenvoudig. Daaronder schuilt een universum dat spiritueel om essentiële zaken gaat, dat van een grote eigenheid getuigt en dat meerdere werkelijkheden wil verbinden. Haar studies filosofie en filologie liggen mede hieraan…Lees verder

Over Annie Reniers

Annie Helena Augusta Reniers (Brussel, 14 mei 1941), is een Belgische auteur en professor kunstgeschiedenis.

Levensloop

Annie Reniers studeerde Germaanse filologie en wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel, alwaar ze later docent esthetica en hedendaagse kunstgeschiedenis werd. Ze woonde in Rome tussen 1965 en 1977. Tussen 1964 en 2000 schreef ze diverse poëtische dichtbundels. In haar poëzie werd Reniers beïnvloed door de zijnsfilosofie van Martin Heidegger. Ook is er in haar werken een hoge mate van abstractie waarneembaar. Qua stijl ligt ze op lijn met dichters als Gezelle en Van Ostaijen. In 1976 ontving Reniers voor Nieuwe geboorte de Hugues C. Pernathprijs. Naast poëzie publiceerde ze ook filosofische essays en doet ze vertaalwerk. Ze heeft het boek van Mario Perniola De esthetica van de twintigste eeuw, Brussel, VUB Press, 1998, uit het italiaans vertaald. In 2016 verscheen een bloemlezing van haar dic…Lees verder op Wikipedia

Suggesties

Publicaties over dit werk in de bibliotheek