Boek
Nederlands

Fernando Pessoa : het ik als vreemde

August Willemsen (auteur)

Fernando Pessoa : het ik als vreemde

Essay over leven en werk, met name het gebruik van heteroniemen, van de Portugese schrijver (1888-1935).
Onderwerp
Pessoa, Fernando
Titel
Fernando Pessoa : het ik als vreemde
Auteur
August Willemsen
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2000
109 p., [16] p. pl.
ISBN
90-295-5607-2
Plaatsingssuggestie
Portugees 855.6 (SISO) Schrijvers ; Schrijvers (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 18 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Het ik als vreemde is een doorwrocht essay waarin Pessoa-kenner en -vertaler bij uitstek August Willemsen enige klaarheid probeert te scheppen in het zonderlinge universum van deze Portugese dichter. Wie zou denken dat de desintegratie van de persoonlijkheid een postmodern verschijnsel is, slaat de bal knap mis. Reeds in 1915 schrijft Fernando Pessoa in zijn Páginas Íntimas e de auto-Interpretação: "Zoals de pantheïst zich boom voelt en zelfs bloem, zo voel ik mij meerdere wezens. Ik voel mij andermans levens leven, in mij, onvolledig, alsof mijn wezen deel had aan alle mensen, aan elk onvolledigerwijs, door middel van een totaal van niet-ikken, gesynthetiseerd in een schijn-ik". Nu zijn dergelijke denkbeelden ook al terug te vinden bij bv. Baudelaire en Rimbaud -- "Je est un autre", weet je wel --, maar niemand heeft de ontpersoonlijking van het ik in zo grote mate doorgevoerd als Pessoa. En, belangrijker nog, geen ander heeft er zulke extreme literaire cons…Lees verder
Dit essay verschijnt als inleiding bij de vertaling van het volledige werk van de Portugese dichter en prozaïst (1888-1935) die de Arbeiderspers heeft aangekondigd en waarvan inmiddels twee (kortere) prozateksten verschenen ('Het uur van de duivel' en 'Lissabon'*). Wie was dit tegelijk hooghartig briljante en verlegen en eenzame, aan drank verslaafde genie? Willemsen (1936), die al veel van Pessoa vertaalde en ook het grootste deel van dit project voor zijn rekening neemt, geeft hier behalve een biografische schets voornamelijk een intelligente en veelzijdige beschrijving, analyse en (poging tot) interpretatie van de Pessoa's (behoefte aan) heteroniemen: fictieve personen waaraan hij grote delen van zijn werk toeschreef en die elk naast een eigen stijl en temperament ook een eigen biografie, wereldbeschouwing en levensfilosofie hadden. Dat de dichterlijke heteroniemen daarbij vrijwel alle aandacht krijgen, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat dit essay een uitgebreide versie i…Lees verder

Over August Willemsen

August Willemsen (Amsterdam, 16 juni 1936 - aldaar, 29 november 2007) was een Nederlandse vertaler van Portugese en Braziliaanse literatuur. Daarnaast heeft hij essays, dagboeken en brieven gepubliceerd. Willemsen staat bekend om zijn krachtige gebruik van het Nederlands en zijn puntgave stijl.

Korte biografie

Na zijn middelbare school in Amsterdam, ging Willemsen in dezelfde stad naar het conservatorium, richting piano. Dit bleek geen succes en op vrij late leeftijd startte hij een studie Portugees. Door zijn vertalingen van de Portugese dichter Fernando Pessoa raakte hij bekend als een vooraanstaand literair vertaler. In 1983 werden zijn vertalingen bekroond met de Martinus Nijhoff-prijs. In 1986 ontving hij de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor Braziliaanse brieven. Tot zijn overlijden werkte August Willemsen aan een vertaling van het volledige werk van Pessoa.

Bibliografie…Lees verder op Wikipedia