Boek
Nederlands
Andere formaten
Toegankelijke formaten:

Christendom en antisemitisme : tweeduizend jaar confrontatie

Bart Wallet (auteur)
+1
Christendom en antisemitisme : tweeduizend jaar confrontatie
×
Christendom en antisemitisme : tweeduizend jaar confrontatie Christendom en antisemitisme : tweeduizend jaar confrontatie

Christendom en antisemitisme : tweeduizend jaar confrontatie

Beknopte beschrijving van de geschiedenis van christendom en antsemitisme.
Titel
Christendom en antisemitisme : tweeduizend jaar confrontatie
Auteur
Bart Wallet
Taal
Nederlands
Uitgever
Utrecht: Boekencentrum, 2017
126 p. : ill.
Aantekening
Publicatie n.a.v. de tentoonstelling te Elburg (Sjoel Elburg) van 7 september 2017 tot en met 6 januari 2018
ISBN
9789023951971 (paperback)
Plaatsingssuggestie
238.2 (SISO) Cultuur - Geschiedenis (ZIZO)

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

De korte inleiding van 7 pagina’s is onvoldoende helder, bv. wát verstaat de auteur in de onderverdelingen onder 'Christendom' en wát onder 'Antisemitisme'? En wát niet? Dit overzicht van 'tweeduizend jaar confrontatie' in 120 pagina's is kort en soms knap, maar te kort om de problematiek voldoende recht te doen. Grof genomen komt er in die 2000 jaar telkens een onderscheid op tussen stereotype 'volksbeelden' van Joden en die van meer geschoolden. Daarnaast speelt tót ongeveer de Verlichting onder meer geschoolden de theologie (m.n. Luther!) een rol. Alsook vanaf de 18e eeuw de verdraagzaamheidsfilosofie. Maar dan 'wringt' toch de inleiding: in de 19e eeuw (en later) spelen intellectuele wetenschappelijke gegevens een rol in de beeldvorming. Maar spreken we dan over Christendom, of is het het ontkerkelijkte geestelijk liberalisme, dat in Frankrijk of het Pruisen van Bismarck evenzeer vanuit beeldvorming katholieken (als christenen) naar Nederland verdreef? Met gekleurde en getekende i…Lees verder

Over Bart Wallet

Barend Theodoor (Bart) Wallet (Amstelveen, 1977) is een Nederlandse wetenschapper. Sinds 2021 is hij hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Levensloop

Wallet werd geboren in een gezin van vijf kinderen. Zijn vader is de Christelijk Gereformeerde predikant Aart Klaas Wallet. Op jonge leeftijd was Wallet al geïnteresseerd in het Jodendom. Na het afronden van het VWO aan het Wartburg College in Rotterdam ging Wallet geschiedenis en Hebreeuws studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde in 2002 cum laude af. In 2012 promoveerde Wallet aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar vroegmoderne Jiddische historiografie in de noordelijke Nederlanden.

Na zijn promotie was Wallet tot 2019 universitair docent Hedendaagse Joodse Studies aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Vanaf 2016 werkte hij als docent Midden-Oostenstudies, …Lees verder op Wikipedia