Boek
Nederlands

Nieuwe Nederlanders : de integratie van de joden in Nederland 1814-1851

Bart Wallet (auteur)
+1
Nieuwe Nederlanders : de integratie van de joden in Nederland 1814-1851
×
Nieuwe Nederlanders : de integratie van de joden in Nederland 1814-1851 Nieuwe Nederlanders : de integratie van de joden in Nederland 1814-1851

Nieuwe Nederlanders : de integratie van de joden in Nederland 1814-1851

Vasthouden aan de moedertaal of het Nederlands gaan leren? Wel of geen eigen onderwijs? Geestelijken uit het buitenland of van eigen bodem? Het zijn allemaal vragen waarmee de joodse gemeenschap in het begin van de negentiende eeuw werd geconfronteerd. Met het verkrijgen van het Nederlandse burgerrecht kwam een integratieproces op gang dat volmondige instemming en heftig verzet opriep. In deze stu
Titel
Nieuwe Nederlanders : de integratie van de joden in Nederland 1814-1851
Auteur
Bart Wallet
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Bakker, 2007
322 p. : ill.
ISBN
9789035131309
Plaatsingssuggestie
Nederland 944.8 (SISO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Met de herkregen onafhankelijkheid onder koning Willem I in 1814 hoopte men ook in joodse kring op een terugkeer van de 'oude tijden'. Maar de koning zag de bestuurlijke kant van de kerkgenootschappen als een overheidstaak en instrument in het beschavingsproces. Zo ontstond (1814-1817) de 'Hoofdcommissie tot de Zaken der Israëlieten', een overheidsinstantie die behoorde tot het Departement van Eeredienst. De Hoofdcommissie bestond uit leden van de oude en nieuwe joodse elite uit vooral Amsterdam en Den Haag. Beleidspunten waren de centralisatie en de nationalisering van de joodse gemeenschap. Het belangrijkste element was de taalpolitiek. Het gebruik van het Jiddisch werd in synagoge en school verboden. Rabbijnen werden verplicht in de Nederlandse taal te preken. Parnassijns en rabbijnen werden op voordracht van de Hoofdcommissie door het Departement benoemd. Het gematigde beleid van de Hoofdcommissie had succes, maar riep ook verzet op. De consequente scheiding van kerk en staat volg…Lees verder

Over Bart Wallet

Barend Theodoor (Bart) Wallet (Amstelveen, 1977) is een Nederlandse wetenschapper. Sinds 2021 is hij hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Levensloop

Wallet werd geboren in een gezin van vijf kinderen. Zijn vader is de Christelijk Gereformeerde predikant Aart Klaas Wallet. Op jonge leeftijd was Wallet al geïnteresseerd in het Jodendom. Na het afronden van het VWO aan het Wartburg College in Rotterdam ging Wallet geschiedenis en Hebreeuws studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde in 2002 cum laude af. In 2012 promoveerde Wallet aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar vroegmoderne Jiddische historiografie in de noordelijke Nederlanden.

Na zijn promotie was Wallet tot 2019 universitair docent Hedendaagse Joodse Studies aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Vanaf 2016 werkte hij als docent Midden-Oostenstudies, …Lees verder op Wikipedia