Leerjaren in Topeka : roman

Ben Lerner (auteur), Arthur Wevers (vertaler)
Tijdsbeeld van het Midden-Westen van de Verenigde Staten in de jaren negentig: de voorstedelijke verveling die leidde naar het Amerika van vandaag.
Titel
Leerjaren in Topeka : roman
Auteur
Ben Lerner
Vertaler
Arthur Wevers
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
The Topeka school
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact, 2019
372 p.
ISBN
9789025457983 (paperback)

Andere formaten:

Andere talen:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Giftige mannen

Roman. Ben Lerner schreef de belangrijkste Amerikaanse familieroman sinds De correcties van Jonathan Franzen, vindt Christophe Van Gerrewey.

De derde roman van de Amerikaanse auteur Ben Lerner gaat over toxic masculinity - een begrip dat in de jaren tachtig in de Verenigde Staten werd geïntroduceerd, en dat sinds de verkiezing van Trump en de MeToo-beweging een heropleving kent. Van jongens en mannen wordt verwacht dat ze zich actief opstellen, dat ze lef hebben, nooit huilen, de leiding nemen, en agressief, hard, doortastend en dominant zijn. Natuurlijk gaat dat vaak ten koste van vrouwen. Het is een mogelijke definitie van een man: een menselijk wezen dat een trapje hoger probeert te staan dan een vrouw. Het knappe - en ook het confronterende - aan Lerners Leerjaren in Topeka is dat dergelijke mannelijkheid niet in de eerste plaats wordt vereenzelvigd met fysieke kracht of lichamelijke presentie, maar met taal.

De eerdere romans van Lerner ( Vertrek van Station Atocha uit 2012 en 22.04 uit 2014) waren autobiografische, ironische vertellingen eerder dan klassiek geconstrueerde verhalen. Als een Woody ­A…Lees verder

Taal tegen het heden

Je bent weg van Ben Lerner of je krijgt de kriebels van zijn werk. Zelfs wie zich tot het laatste kamp rekent, moet het weer eens proberen met deze rijpe, gelaagde roman.

Ben Lerner (1979) is zo'n schrijver die de literaire wereld polariseert. Noem zijn naam in een literatuurminnend gezelschap en je krijgt twee reacties: rollende ogen of enthousiaste odes. Het rollende-ogentype ergert zich aan de nogal opzichtige genialiteit, het post-postmoderne, hyperzelfbewuste taalgebruik vol kronkels en academisch jargon ('de dialectiek van haar ja' - willekeurige bladzijde). De fan ziet in Lerner een schrijver met een scherp bewustzijn voor wat het betekent om nu mens te zijn (in het Westen, althans). Zijn werk, waarin fictie en autobiografie een complexe relatie aangaan, was zelfs mild profetisch - is vaak geciteerd in theoretische essays. En dan schrijft hij nog met humor ook. Ik ben altijd van het tweede kamp geweest. Het was vijf jaar wachten op een nieuwe roman. Haalt deze het, bij zoveel anticipatie?

In Leerjaren in Topeka zijn de vaste thema's direct herkenbaar: herinnering, tijd en de verhouding tussen taal en werkelijkheid. In de eerste sc&egra…Lees verder

Ben Lerner (Topeka, 1979) is een veelgelauwerde dichter en romancier die in 2011 doorbrak met 'Vertrek van station Atocho'*. In 'Leerjaren in Topeka' duikt Adam Gordon, personage uit die roman, weer op, maar nu in de jaren negentig in het Amerikaanse Midden-Westen, waar Lerner zelf opgroeide. De typisch Amerikaanse clash wordt getoond: de kunstzinnige vorming (of het streven ernaar) van de post-WO II-generatie botst op de lethargische eentonigheid van de suburbs waarin de jongere generatie opgroeit. Wat volgt zijn taferelen waarin dik aangezette, barokke passages over psychoanalyse, filmvertoningen en de debatcultuur doodslaan op een voorstedelijke verveling en daardoor leeg en opgeklopt – misschien wel nihilistisch – lijken. Exemplarisch hiervoor zijn de beschrijvingen van debatwedstrijden, waarin inhoud minder belangrijk is dan je tegenstander verbaal in een hoekje drijven. Een virtuoos geschreven roman in meerdere stemmen, die ook een tableau vormt van de hedendaagse VS, want de ge…Lees verder

Adams leerschool

Het derde deel van Ben Lerners drieluik legt de oorsprong van Trumps Amerika bloot.

De Amerikaan Ben Lerner (1979) begon als dichter, maar komt beter tot zijn recht als romanschrijver. Zijn nieuwe roman 'Leerjaren in Topeka' biedt, net als de eerdere romans in dit drieluik 'Vertrek van station Atocha' en '22:04', cultuurkritiek in de vorm van een roman. Het gaat Lerner om het steeds groter wordende probleem van communicatie: Hoe kunnen we nog oprecht communiceren in deze wereld waarin de scheidslijn tussen feit en fictie, waarheid en leugen, oprechtheid en veinzen vervaagt?

Alter ego Adam is een onbetrouwbare verteller, een fraudeur, of zoals Salingers Holden Caulfield zou zeggen: een phony. Adam veinst omdat hij zich geen houding weet te geven. Hij is het type man dat tijdens een museumbezoek driftig notities gaat maken, ofwel de begeesterde dichter uithangt, om indruk te maken op een vrouw, zoals gebeurt in een scène in 'Vertrek van station Atocha'.

'Leerjaren in Topeka' is conventioneler, verhalender en minder beschouwend dan de eerdere del…Lees verder