Boek
Nederlands

De uitgelezen Spinoza

Benedictus De Spinoza (auteur), Herman De Dijn (samensteller)
* Ingeleid en toegelicht door vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse denkers * Onder hoofdredactie van Guido Vanheeswijck en Ger Groot * Relevante en stimulerende teksten van grote filosofen * Toegankelijke reeks bloemlezingen Spinoza’s denken is geconcentreerd op de vraag naar de weg of wegen tot het heil. Dit blijkt reeds uit de beginbladzijden van zijn Inleiding tot de filosofie (Traktaat over d
Titel
De uitgelezen Spinoza / Benedictus De Spinoza ; sam., ingel. en geann. door Herman De Dijn
Auteur
Benedictus De Spinoza
Samensteller
Herman De Dijn
Taal
Nederlands
Uitgever
Tielt: Lannoo, 1999
327 p.
ISBN
90-209-3787-1
Plaatsingssuggestie
155.2 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 50 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

In de reeks 'De uitgelezen Filosofen' worden belangrijke wijsgeren uit de geschiedenis voorgesteld door middel van een ruime bloemlezing uit hun geschriften. In het deel gewijd aan Spinoza (1632-1677) zijn dit ruime tekstfragmenten uit het 'Vertoog over de verbetering van het verstand' (een inleiding tot de filosofie), de 'Ethica', het 'Theologisch-politiek traktaat' en (heel beknopt) de 'Brieven'. Voor de keuze van de teksten, de inleiding en de annotatie tekent De Dijn (hoogleraar te Leuven en specialist in Spinoza). De vertalingen van de fragmenten van Spinoza zijn ontleend aan de volledige vertalingen verzorgd door Van Suchtelen en Akkerman in de reeks 'Werken van B. de Spinoza' van de Wereldbibliotheek. Keuze en vertaling van de teksten is goed, de geboden toelichtingen zijn zeer verantwoord en goed leesbaar. Een schampere verwijzing naar het denken van de Verlichting (p. 8) valt daarbij echter wat uit de toon en mist iedere verantwoording. Eerder verscheen de vergelijkbare uitg…Lees verder

Over Benedictus De Spinoza

Benedictus de Spinoza (Amsterdam, 24 november 1632 – Den Haag, 21 februari 1677) werd geboren als Baruch Spinoza (Hebreeuws:  ברוך שפינוזה, Latijn: Benedictus de Spinoza, Portugees: Bento de Espinosa of d'Espinosa). Na 1656 koos hij voor de naam Benedictus de Spinoza. Spinoza was een Nederlandse filosoof, lenzenslijper, politiek denker en exegeet uit de Gouden Eeuw, die wordt beschouwd als een van de grondleggers van de Verlichting. Spinoza was van Sefardisch-Joodse afkomst. In 1656 werd hij door de Portugees-Israëlietische Gemeente uit de joodse gemeenschap verstoten. Tijdgenoten omschreven Spinoza als een zachtmoedig, rustig en bescheiden mens. Hij leverde felle kritiek op de letterlijke uitleg van de Bijbel door zijn tijdgenoten. Toch beschouwden zijn vrienden Spinoza als een gelovige christen, zij het erg ondogmatisch

Onder de natuurfilosofen is Spinoza echter een radicaal die elke vorm van Openbaring of profetie ontkende en geen andere…Lees verder op Wikipedia

Suggesties