Boek
Nederlands

Ik kom liefst wat te laat

Bert Decorte (auteur), Ingmar Heytze (samensteller)
Keuze uit het werk van de Vlaamse dichter (1915- ).
Titel
Ik kom liefst wat te laat
Auteur
Bert Decorte
Samensteller
Ingmar Heytze 1970-
Taal
Nederlands
Uitgever
Breda: Papieren Tijger, 2007
70 p.
ISBN
9789067282086

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 19 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

De eerste gedichten van deze 92-jarige Vlaming ademen de deels schelmachtige, deels epicuristische sfeer van dichters die hij zelf vertaald of gebloemleesd heeft: Charles Baudelaire, François Villon en Tijl Uilenspiegel: "ik floot uit volle kele, stak mij een bloemken op mijn hoed". In een barokke woordenstroom, maar stevig in toom gehouden door klassieke vormen als het sonnet en de rederijkersballade, reidanst de dichter door het leven, omringd door vrouwen die hij soms ouderwets met "kind", soms op hoofse wijze met "de vrouw"aanduidt. Zijn latere gedichten staan veeleer in het teken van inkeer, van berouw en van reflecties, ingegeven door ontgoocheling. En er is sprake van kritiek m.n. op conventies en op huichelarij. Toch blijft de ondertoon die van genieten, kommer en kwel van de ouderdom inbegrepen. Inleider Ingmar Heytze verbeeldt aardig hoe hij Decortes klassieke, klankrijke poëzie onderging. Hij geeft daarmee zijn generatiegenoten een "lift" naar meer inleving in dit werk.

Over Bert Decorte

Bert Decorte, eig. Joannes Martinus Albert De Corte (Retie, 2 juli 1915 - Strijtem, 13 oktober 2009) was een Vlaams dichter en vertaler.

Levensloop

Na zijn Grieks-Latijnse humaniora werkte Decorte eerst als winkelbediende en na zijn legerdienst kon hij aan de slag als ambtenaar bij het Ministerie van Economische Zaken. Van 1946 tot aan zijn pensionering werkte hij als ambtenaar bij het Ministerie van Cultuur.

Hij debuteerde in 1937 met Germinal, een bundel vitalistische verzen. Decorte kreeg in 1944 de August Beernaertprijs en 1946 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie (voor de bundel Refreinen uit 1943). Voor de Vlaamse Pockets van Uitgeverij Heideland bezorgde hij enkele opgemerkte bloemlezingen van poëzie. Hij publiceerde tot 1995 ongeveer jaarlijks een gedichtenbundel. Hij schreef zijn autobiografie in 1971 (Kortom). Zijn Verzamelde gedichten verschenen in 1974. In 1988 kreeg h…Lees verder op Wikipedia

Suggesties