Boek
Nederlands

Ménage à trois : quo vadis Belgica

Carl Devos (redacteur)

Ménage à trois : quo vadis Belgica

Congresbijdragen over de toekomst van de Belgische federale staatsinrichting en politiek.
Titel
Ménage à trois : quo vadis Belgica / red. Carl Devos
Redacteur
Carl Devos
Taal
Nederlands
Uitgever
Gent: Academia Press, 2006
II, 273 p.
ISBN
90-382-0889-8
Plaatsingssuggestie
332 (SISO) Politiek in België ; Politiek in België (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 4 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Op 21 november 2005 debatteerden journalisten, politicologen en politici op een studiedag over de vraag waar het met de toekomst van ons land en met ons federale model naartoe gaat. De neerslag daarvan vind je in dit aantrekkelijke congresboek. In een uiterst interessante inleiding houdt de Gentse politicoloog en opiniemaker Carl Devos een warm pleidooi voor meer bevruchting tussen het academische en politieke milieu: "Wetenschappers dragen volgens ons een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij die hun werk mogelijk maakt [...] Ze moeten vragen stellen waar anderen alleen antwoorden zien, agenderen wat voor sommigen ondenkbaar of misschien vervelend is". Devos licht vervolgens toe waarom een discussie over de toekomst van ons land zo acuut is. De vijf staatshervormingen sinds 1970 vertonen een groot 'sui generis'-gehalte, wat "heeft geleid tot een constructie in de typisch Belgische 'kotteriestijl', gekenmerkt door een grenzeloze, aan het zicht onttrokken, doolhofa…Lees verder
Waar in het eerste congres en boek 'Ménage à trois' (2004)* de verhouding tussen pers, politiek en politicologie onder de loep werd genoemd, was het tweede congres (op 21 november 2005) gewijd aan de toekomst van het Belgische federale model. Opnieuw werd het een toegankelijk en succesvol congres/boek. Dit initiatief van de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent slaagt in wat het wil bevorderen: meer bevruchting tussen het academische en politieke milieu. Bekende politici, journalisten en politicologen buigen zich over de ingewikkelde en problematische structuur van het federale stelsel. Ze herhalen veelal hun bekende standpunten en spreken zich niet echt uit over de toekomst, maar het feit dat ze hier mooi geordend in een strakke regie zijn samengebracht, vormt ongetwijfeld een meerwaarde. Vooral jonge onderzoekers als Dave Sinardet, Sofie Staelraeve en Kristof Steyvers vallen op door originele, gedurfde bijdragen. Een Waalse bijdrage ontbreekt jammer genoeg, net a…Lees verder

Over Carl Devos

Carl Devos (Meulebeke, 1970) is een Belgisch hoogleraar en politicoloog.

Levensloop

In 1988 startte Devos zijn studie aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent. Daar werd hij in 1992 licentiaat in de politieke wetenschappen. Devos' scriptie behandelde de ongelijke ontwikkeling van de politieke en sociale integratie van de Europese Gemeenschappen. Vervolgens behaalde hij in 1993 aan dezelfde universiteit een bijkomend licentiaatsdiploma in Europees recht. De titel van deze scriptie luidde Sociale dumping in intra-communautair verband. Aansluitend ging Devos aan de slag als assistent aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de universiteit. Ondertussen werkte hij ook aan zijn proefschrift over de impact van het mondialiseringsproces op de machtspositie van de vakbonden.

In 2000 behaalde hij zijn doctoraat met een proefschrift over de Impact van het globaliseringsproces op de machtspositie van vakbonden. Een the…Lees verder op Wikipedia