De memoires van de Belgische prins Charles Joseph de Ligne (1935-1814), o.a. over zijn belevenissen aan het hof van de koning van Frankrijk, de keizer van Oostenrijk en de Tsarina van Rusland.
Titel
Memoires / Charles-Joseph De Ligne ; keuze, vertaling en nawoord door Marijke Arijs
Auteur
Charles-Joseph De Ligne
Vertaler
Marijke Arijs
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Frans
Uitgever
Leuven: Davidsfonds uitgeverij, 2021
284 p.
ISBN
9789002269233 (paperback)
Andere talen:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Overal thuis, nergens gebonden

De 'Belgische Casanova' prins Charles-Joseph de Ligne betoverde zijn tijdgenoten. Nu kunnen ook Nederlandstaligen zich laten inpakken door de vertaalde memoires en brieven van de meest kosmopolitische aller Belgen.

Niemand is sant in eigen land. Dat dit geen nieuw fenomeen is, bewijst prins Charles-Joseph de Ligne (1735-1814). De superlatieven van tijdgenoten voor die blauwbloedige libertijn uit Henegouwen zijn niet min. 'De vrolijkste man van zijn tijd', beweerde Goethe. 'De beminnelijkste van zijn tijd', vond Madame de Staël, die het jammer vond dat de knappe oudere man haar als zijn dochter behandelde. Catharina de Grote noemde hem origineel en diepzinnig, al haalde hij tot op hoge leeftijd ook kwajongensstreken uit. Frederik de Grote, Marie Antoinette, de oude mopperpot Voltaire en de wantrouwige Rousseau: de Ligne betoverde ze allemaal met zijn charme, zijn esprit en goedhartigheid.

En de wereld volgde, toen hij in 1809 een keur uit zijn brieven en herinneringen publiceerde. De postume Memoires (geschreven tussen 1797-1814) sloegen ook aan, behalve in ons taalgebied, waar niemand de nood voelde om aan de slag te gaan met de Lignes springerige notities. Dit jaar worden we verw…Lees verder

Als schrijver, militair, diplomaat, causeur en vooral charmeur was prins Charles Joseph de Ligne in de tweede helft van de achttiende eeuw een fenomeen aan het hof van de koning van Frankrijk, de keizer van Oostenrijk en de Tsarina van Rusland. Het adellijke geslacht De Ligne behoort tot de oudsten van België en de memoires van deze beroemde telg zijn dan ook op hun plaats in de lange reeks historieboeken die het Leuvense Davidsfonds inmiddels heeft uitgebracht. Terugkijkend op zijn kleurrijke leven vertelt de prins onverbloemd over de politieke intriges en amoureuze avonturen waarin hij verwikkeld raakte binnen de hoogste adellijke kringen van Europa. Zijn vrijpostige optreden kan de vorsten en hovelingen de ene keer amuseren en de andere keer irriteren, maar altijd is Charles Joseph een spraakmakende figuur. Af en toe maakte hij het echt te bont en liepen zijn fratsen uit op ruzies of ongelukken, hoewel vele daarvan op de lezer ongeloofwaardig zullen overkomen. Wat zijn liefdesleven…Lees verder

Over Charles-Joseph De Ligne

Charles-Joseph Lamoral, zevende prins van Ligne en van het Heilig Roomse Rijk, soeverein graaf van Fagnolle, grande van Spanje, ridder in de Orde van het Gulden Vlies (Brussel, 23 mei 1735 – Wenen, 13 december 1814) was een Zuid-Nederlands edelman, veldheer, diplomaat en schrijver. Hij was een geliefd causeur in de salons en hoven van Brussel, Parijs-Versailles, Sint-Petersburg en Wenen. Zijn passies waren oorlog en vrouwen, maar ook in het theater en in de tuinarchitectuur kon hij zijn enthousiasme kwijt. Hij vocht in Oostenrijkse dienst en ook in een Russische veldtocht. Hoewel hij opklom tot veldmaarschalk, beschouwde hij zijn briljant gestarte legercarrière als mislukt. Toen hij in 1794 door de Franse Revolutie zijn bezittingen in de Nederlanden verloor, ging hij zich volledig toeleggen op het schrijven. Daarin toonde hij zich een begaafd essayist en memorialist. Hij was toegankelijk voor verlichte ideeën, maar behoorde tot het Europa van het ancien régime. In zijn laats…Lees verder op Wikipedia