Boek
Nederlands

Het universum in een enkel atoom : waar wetenschap en spiritualiteit elkaar raken

Dalai Lama (auteur)

Het universum in een enkel atoom : waar wetenschap en spiritualiteit elkaar raken

Persoonlijk verslag van een zoektocht aan de hand van gesprekken met vooraanstaande wetenschappers naar raakvlakken tussen religieuze en wetenschappelijke waarheid.
Titel
Het universum in een enkel atoom : waar wetenschap en spiritualiteit elkaar raken
Auteur
Dalai Lama
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
The universe in a single atom
Uitgever
Utrecht: Servire, 2006
191 p.
ISBN
90-215-8404-2
Plaatsingssuggestie
214.3 (SISO) Oosters denken ; Boeddhisme (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 50 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Op zijn uitstapjes naar de wetenschappelijke wereld, in gezelschap van o.a. C. von Weizsäcker, D. Bohm of K. Popper, ontdekt de dalai lama vele raakvlakken met essentiële boeddhistische begrippen. Dialoog tussen wetenschap en boeddhisme en bij uitbreiding spiritualiteit is dus zeker mogelijk. Het zijn twee verschillende en elkaar aanvullende onderzoeksbenaderingen in het zoeken naar waarheid. De dalai lama geeft hier een mooi essentieel voorbeeld van: wetenschap heeft de grote verdienste te kunnen bijdragen aan de verlichting van het fysieke lijden; het mentale lijden aanpakken en te boven komen, ligt vooral op het terrein van de spiritualiteit. Hun complementariteit is duidelijk. Ze zijn als vingers die enkel kunnen functioneren in relatie tot de handpalm. De wetenschap leert ons de aard van de materiële en levende, empirische wereld begrijpen. Maar niet alle aspecten van de werkelijkheid kunnen worden herleid tot materie en een radicaal wetenschappelijk materialisme kan leiden tot n…Lees verder
Verslag van een zoektocht op basis van gesprekken met vooraanstaande wetenschappers naar raakvlakken tussen religieuze en wetenschappelikjke waarheid. De auteur geeft zijn visie op de samenwerking tussen religie en wetenschap, met als uiteindelijk doel het menselijk lijden te verlichten. Hij onderzoekt enkele actuele verschilpunten, zoals de leegte en de kwantumfysica; de oerknal en het boeddhistisch universum; het bewustzijn; ethiek en genetica. Hij legt verrassende verbanden tussen schijnbaar onvergelijkbare thema's, zoals evolutie en karma. De auteur roept op om onze geesten en harten te openen voor het goede dat de samenwerking van religie en wetenschap kan voorbrengen. Wàt de wetenschap ons ook mag leren, wìj moeten daarbij onszelf, onze gevoelens, en het lijden van de wereld leren begrijpen, om wijsheid en mededogen te ontwikkelen. Verrassende inzichten en uitspraken in een opmerkelijk boek! Met index. Compacte druk.

Over Dalai Lama

CC BY-SA 2.5 - Foto van/door cropped from photo by Luca Galuzzi (Lucag)

De dalai lama is de belangrijkste tulku, gereïncarneerde lama, van de gelug, een van de tradities binnen het Tibetaans boeddhisme.

De eerste persoon die tijdens zijn leven die benaming dalai lama kreeg was Sönam Gyatso (1543-1588). In de chronologische lijst van de successie geldt hij als de derde dalai lama. Zijn twee voorgangers als belangrijkste tulku van de gelug, Gendün Drub en Gendün Gyatso, ontvingen die benaming postuum.

Vanaf de vijfde dalai lama Ngawang Lobsang Gyatso (1617–1682) kunnen de dalai lama's beschouwd worden als de belangrijkste lama's van het Tibetaans boeddhisme. De vijfde dalai lama was samen met zijn dertiende ambtsgenoot Thubten Gyatso (1876–1933) de enige die bestuurlijke en politieke macht over Tibet heeft uitgeoefend. De zesde tot en met twaalfde dalai lama hebben niet of nauwelijks politieke of bestuurlijke invloed kunnen uitoefenen. Het grootste deel van de 18e en 19e eeuw werd het land bestuurd door Tibetaanse regenten, vanaf 172…Lees verder op Wikipedia