Boek
Nederlands
Andere formaten
Toegankelijke formaten:

Buiten westen

David Troch (auteur)
+1
Buiten westen
×
Buiten westen Buiten westen

Buiten westen

In de reeks:
We leven een evenwichtig leven. Tot we aan het wankelen gaan en het water ons in een mum van tijd aan de lippen staat. Angsten, verslavingen, kwalen. Het minste geringste kan onze wereld plots door elkaar schudden. In zijn nieuwe bundel neemt David Troch ons mee op een lichtvoetige reis langs levens die we niet altijd willen leiden, maar die wel buitengewoon herkenbaar zijn en waarin zelfs de lief
Titel
Buiten westen
Auteur
David Troch
Taal
Nederlands
Editie
3
Uitgever
Gent: Poëziecentrum, 2013 | Andere uitgaves
47 p.
ISBN
9789056551858 (paperback)

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 50 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

De jonge Bel-etagereeks van het Gentse Poëziecentrum wil speciaal aandacht vragen aan ‘nieuwe’ dichters en andere vormen van poëzie. De redacteur van de reeks, Hedwig Speliers, staat al vele jaren bekend om zijn eigenzinnige maar bijzonder consequente visie op het taalkunstwerk; zijn impuls moet de kwaliteit van de reeks garanderen. De tot dusver verschenen volumes laat alleszins een erg verscheiden beeld zien, van dichters die ieder op hun eigen wijze de taal te lijf gaan. Dat gold zeker voor talentvolle debutanten als Graauwmans, Braeckman en Van de Voorde die allen een soort van modernistisch project voortzetten.
David Troch was in feite een buitenbeentje in dat profiel, en de verschijning van zijn nieuwe bundel, buiten westen (de dichter houdt niet van hoofdletters, een gimmick die hier tot in de titel wordt doorgevoerd), bevestigt alleen maar dat profiel. Troch is in feite een dichter die vertrekt van de realiteit eerder dan dat hij zelf een nieuwe werkelijkheid via d…Lees verder
Deze bundel verschijnt in de ‘Bel-etage’-reeks van het Gentse Poëziecentrum, die aandacht vraagt voor ‘nieuwe’ dichters. De Vlaamse auteur (1977) vertrekt eerder van de realiteit dan dat hij zelf een nieuwe werkelijkheid via de taal tracht te monteren. Hij is een observator die zijn taferelen opbouwt aan de hand van details die precies en suggestief worden geregistreerd. Daarin ligt zijn poëtische kracht. Zijn toon is zowel romantisch als melancholisch. De dichter idealiseert maar is zich ook bewust van de kwetsbaarheid van zichzelf en de ander. Wat een indringende en tragische lyriek had kunnen worden, blijft hier huiselijk en doordeweeks. Dat hoeft niet negatief te zijn. Wat wel stoort, is het gebrek aan formele beheersing. De verzen bestaan meestal uit drie drieregelige strofen. Door zich te beperken tot deze structuur, houdt de auteur nauwelijks rekening met de mogelijkheden van het wit, van strofegrenzen en enjambementen. Daardoor kabbelen de verzen voort. De kritische lezer blij…Lees verder

Over David Troch

David Troch (Bonheiden, 28 juli 1977) is een Vlaamse dichter, schrijver en regisseur.

Troch publiceerde in tijdschriften als De Brakke Hond, Deus ex Machina, Poëziekrant en Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift. Verder stond hij in Snoecks en het NRC Handelsblad.

Troch bracht in 2002 bij de toenmalige uitgeverij Zuid & Noord de verhalenbundel 'tot de sterren gericht' uit. Een jaar later volgde bij dezelfde uitgever het poëziedebuut 'liefde is een stinkdier maar de geur went wel'. Eind 2006 kwam bij de eenmansuitgeverij Het Zinkend Schip het bundeltje 'ontkroond' uit. Daarin staan zestien prijsgedichten van de auteur.

Laat[avond]taal is de bundel die eind 2008 bij het Poëziecentrum verscheen onder redactie van Hedwig Speliers.

Troch was redactielid van het literaire e-zine Meander en van Gierik en Nieuw Vlaams Tijdschrift. Sinds begin 2009 zetelt hij in de redactie van Kluger Hans.

Hij won diverse literaire prijzen in Vlaanderen en …Lees verder op Wikipedia