Boek
Nederlands
Andere formaten
Toegankelijke formaten:

De Hillel Codex

Emile Schrijver (auteur)
Voor de Iberische joden in de Middeleeuwen, op de vlucht voor de Inquisitie, was de Hillel Codex het waardevolste manuscript van het Oude Testament, maar na 1500 is het nooit meer ergens gezien. Toch is Herbert Amann, een katholieke Bijbelverzamelaar, ervan overtuigd dat de Codex nog bestaat. Hij huurt Max Blitz in, een jonge, Amsterdams-Joodse onderzoeker, om het boek op te sporen.
Blitz’ on
Titel
De Hillel Codex
Auteur
Emile Schrijver
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Prometheus, 2021
317 p.
ISBN
9789044649307 (paperback)

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Een Da Vinci Code met anti-semieten en huurmoordenaars

Een antisemitische bijbelverzamelaar doet een beroep op een Joodse onderzoeker, Max Blitz, bij zijn pogingen een oeroude, handgeschreven bijbeltekst - de zogenoemde Hillel Codex - te verwerven. Tezelfdertijd stuurt hij een Italiaanse onderzoekster op pad, die amoureuze betrekkingen aanknoopt met Blitz. Blitz wordt gedwarsboomd door de orthodox-joodse gemeenschap van Monsey (New York), en hij wordt gechanteerd door een assistent die Blitz' Oostenrijkse opdrachtgever op de korrel neemt. Dit zijn enkele ingrediënten van De Hillel Codex, een literaire triller van Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. 'Een Joodse Da Vinci Code', noemt een van de talrijke personages in het boek de zoektocht van Max Blitz. Diens biotoop wordt bevolkt door Joden met diverse geloofsopvattingen, scharrelaars, schriftgeleerden, macho's, bitse ex-vriendinnen en een Roemeense huurmoordenaar. Net als de Da Vinci Code lijkt De Hillel Codex met het oog op een verfi…Lees verder

De Hillelcodex

Eerste zin. In het jaar 4957, op de achtentwintigste dag van de maand Av, dat is op 14 augustus 1197, vond er een grote Jodenvervolging plaats in het koninkrijk León.

 

 

 

Max Blitz is een jonge Amsterdamse boekhandelaar die voor verzamelaars en musea bijzondere joodse boeken en kostbaarheden opspoort, aankoopt en verkoopt. Op een dag krijgt hij een bijzondere vraag: een Oostenrijkse strengkatholieke verzamelaar wil dat Max de Hillelcodex voor hem opspoort, een Hebreeuws Bijbelhandschrift dat als een van de belangrijkste en meest correcte teksten van het Oude Testament wordt beschouwd. Eén probleem: de codex wordt als verloren beschouwd. En bij de ultraorthodoxe joodse gemeenschap in Amerika ontdekt hij dat in de Hillelcodex één gevaarlijk woordje zou staan dat de hele monotheïstische wereld op haar grondvesten kan doen daveren. Emile Schrijver, bijzonder hoogleraar geschiedenis van het joodse boek, slaagt erin zijn vakgebied met soepele vanzelfsprekendheid in een spannende roman te gieten. Hij biedt je daarnaast een inkijk in de wereld van de orthodoxe joodse gemeenschap in Amerika en in de vele hardnekkige vo…Lees verder

De Oostenrijkse bijbelverzamelaar Herbert Amann doet beroep op de jonge Amsterdams-joodse onderzoeker Max Blitz om voor hem het belangrijkste, doch verloren gewaand handgeschreven manuscript van het Oude Testament terug te vinden. Niemand heeft dit manuscript, de Hillel Codex, genoemd naar de gelijknamige schrijver, 1500 n. chr. nog ooit teruggevonden. Doch Herbert Amann is ervan overtuigd dat de Codex nog steeds bestaat. Een opdracht voor de ambitieuze Max Blitz. Zijn zoektocht zal hem via het Oostenrijkse Bregenz, Londen, Milaan en Mantua leiden naar de ultraorthodoxe joodse gemeenschappen in New York. Hoewel de missie lijkt te slagen is niet iedereen gelukkig met het terugvinden van het manuscript, doch waarom? Of had de verdwijning van de Hillel Codex enig doel? Blitz dient snel de vraag te beantwoorden wàt het echte motief is van zijn opdrachtgever. Een spannende odyssee waarbij de lezer niet enkel kennis maakt met de internationale wereld van verzamelaars van joodse kunst maar t…Lees verder