Boek
Nederlands

Handboek bijzondere orthopedagogiek

Eric Broekaert (redacteur), Geert Van Hove (redacteur), Stijn Vandevelde (redacteur)
Studieboek op hbo/wo-niveau.
Onderwerp
Orthopedagogie
Titel
Handboek bijzondere orthopedagogiek
Redacteur
Eric Broekaert Geert Van Hove Stijn Vandevelde Veerle Soyez Wouter Vanderplasschen
Taal
Nederlands
Editie
11de herz. en uitgebr. dr.
Uitgever
Antwerpen: Garant, 2010 | Andere uitgaves
515 p. : ill.
ISBN
9789044126662 (paperback)
Plaatsingssuggestie
460.2 (SISO) Pedagogie ; Orthopedagogie (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 22 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Dit is een grondig herziene uitgave van het Handboek bijzondere orthopedagogiek. Het is een overzichtelijk en algemeen naslagwerk waarin wel melding wordt gemaakt van specialismen, maar zonder dat die verder worden beschreven. In het referentiewerk kan je niet alleen buiten algemene kennis vergaren, maar je kan er ook je eigen professionele handelen mee kaderen.
De vier traditionele groepen van personen met een handicap (verstandelijk, fysiek, visueel en auditief) worden uitgebreid beschreven. Daarnaast wordt ook de groep van gedragsstoornissen behandeld en is er ook aandacht voor het domein van de drugshulpverlening. In de beschrijving van elk van deze zeven groepen vinden we dezelfde opbouw terug: een korte historiek, etiologie, terminologie, indeling en psychologische aspecten, daarna de orthopedagogische en agogische theorie en praktijk, en ten slotte een actuele theoretische verdieping. Deze manier van werken maakt het de lezer makkelijk om gestructureerd op zoek te gaa…Lees verder
In de herziene editie van dit handboek werd het hoofdstuk over personen met een verstandelijke handicap geactualiseerd en werden twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd: 'Personen met een autismespectrumstoornis' en 'Personen met ernstige meervoudige beperkingen en personen met een dubbele diagnose'. In een zevental hoofdstukken bespreken de auteurs uiteenlopende problematieken, zoals gedragsstoornissen, autismespectrumstoornissen, ernstig meervoudige beperkingen en drughulpverleningen. Elke handicap wordt besproken volgens een vast stramien: na een historiek, waarbij de handicap wordt gesitueerd in de geschiedenis, wordt stilgestaan bij de etiologie, de diverse terminologieën, de orthopedagogische aanpak en psychologische inzichten. Een beperkt aantal tabellen en schema's verduidelijkt de tekst. Achteraan volgen een literatuurlijst en een namen- en trefwoordenregister. Een degelijk handboek voor studenten psychologie of pedagogie op academisch niveau.

Suggesties