Boek
Nederlands

Toyotomi Hideyoshi : geweldenaar en parvenu in het Japan van de 16e eeuw

Erika De Poorter (redacteur)

Toyotomi Hideyoshi : geweldenaar en parvenu in het Japan van de 16e eeuw

Vijf deskundigen besteden in evenzovele artikelen aandacht aan aspecten uit het leven van deze markante figuur uit de Japanse geschiedenis.
Titel
Toyotomi Hideyoshi : geweldenaar en parvenu in het Japan van de 16e eeuw / onder red. van Erika de Poorter
Redacteur
Erika De Poorter
Taal
Nederlands
Uitgever
Leiden: Plantage, 2002
125 p. : ill.
ISBN
90-73023-67-X
Plaatsingssuggestie
Japan 944.4 (SISO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 1 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Hij was kenner en beoefenaar van het No-theater en werd zonder naam geboren in een doordeweekse familie ten tijde van een der grootste leiders van Japan, Oda Nobunaga: Toyotomi Hideyoshi (1537-1598). Dat hij Nobunaga zou opvolgen en Japan tot een eenheid zou smeden, waarbij ook gepoogd werd Korea te onderwerpen, kon niemand toen nog bevroeden. Over zijn afkomst deed Hideyoshi geheimzinnig om het beeld van een fabuleuze carrière kracht bij te zetten. Getrouw aan de Japanse gewoonte werden hem gedurende zijn leven en na zijn dood verscheidene noms de plume toegekend. Een van de eerste was 'Kinoshita', letterlijk 'onder de boom', wat een verwijzing naar zijn eenvoudige afkomst zou zijn. Vanzelfsprekend zijn over deze veldheer boekenrekken vol gepubliceerd. Maar steeds lag de nadruk op zijn politieke aspiraties en verwezenlijkingen. Gelukkig is er nu Toyotomi Hideyoshi: geweldenaar en parvenu in het Japan van de 16de eeuw. Want Hideyoshi was veel meer dan een militair op zoe…Lees verder
Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) is een van de markantste figuren uit de Japanse geschiedenis. Hij wist vanuit de laagste rangen op te klimmen tot de machtigste man van het land en d.m.v. bloedige oorlogen het hele land aan zich te onderwerpen. Bovendien stuurde hij in de laatste jaren van zijn leven een enorme invasiemacht naar Korea met de bedoeling via dat land China te veroveren. Dit boek biedt geen biografie van Hideyoshi, maar 5 artikelen van deskundigen over allerlei zaken die daarmee te maken hebben zoals zijn machtswellust, zijn pronkzucht, zijn liefde voor het no-theater, zijn bouwactiviteiten in Osaka, zijn nagedachtenis en het gesol met zijn schrijn en de visie van de Koreanen op de invasies. De artikelen maken gebruik van dezelfde bronnen, waardoor soms dezelfde citaten meermaals gebruikt worden. Ze richten zich op lezers met een forse, parate kennis van de periode en de daarin optredende personen. Door de vele namen en het niet vlotte woordgebruik laten ze zich, met uitzon…Lees verder