Boek
Nederlands

Het neefje van de aap : de schokkende evolutie van de mens

Flip G. Droste (redacteur), Louis Baeck (auteur), Arnold Burms (auteur)

Het neefje van de aap : de schokkende evolutie van de mens

Behandeling van verschillende aspecten van de evolutie van de mens: van het ontstaan van het heelal, de ontwikkeling van taalvermogen, de ontwikkeling van rechtssystemen tot het ontstaan van kunst.
Titel
Het neefje van de aap : de schokkende evolutie van de mens / red. Flip G. Droste ; m.m.v. Louis Baeck, Arnold Burms, Bart de Moor ... [et. al.]
Redacteur
Flip G. Droste
Auteur
Louis Baeck Arnold Burms Bart De Moor
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2003
352 p. : ill.
ISBN
90-5826-205-7
Plaatsingssuggestie
600.1 (SISO) Biologie ; Evolutie (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 50 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Flip Droste bundelde de visie van een aantal Leuvense professoren op de plaats van de mens in de evolutie. Droste bouwde een prachtige structuur op en de selectie van onderwerpen is buitengewoon veelbelovend. Het eerste deel behandelt het ontstaan van het leven en onze soort. Hierin beschrijft Waelkens de plaats van onze planeet in de kosmos, Thys van de Audenaerde geeft chronologisch de evolutie van diverse levensvormen weer, en Pierre Vermeersch schetst in vogelvlucht het ontstaan van mensachtigen en de mens. In het tweede deel komen onze menselijke capaciteiten aan bod, waaronder de evolutie van ons visueel waarnemingsvermogen, ons taalvermogen, probleemoplossend denken, en de relatie tussen denken en emotie. Het afsluitende derde deel biedt in vogelvlucht de ontstaansgeschiedenis van de economie, recht, techniek, kunst en religie. Ondanks de sterke structuur vloeien de hoofdstukken niet erg vlot in mekaar over, wat uiteraard te maken heeft met de compilatie van diverse schrijfstij…Lees verder
Dit boek behandelt verschillende aspecten van de evolutie van de mens in 13 hoofdstukken. Elk hoofdstuk is door verschillende auteurs geschreven. De opzet van het boek is zeer breed: van het ontstaan van het heelal, de ontwikkeling van taalvermogen en de ontwikkeling van rechtssystemen tot het ontstaan van kunst. Mede omdat de verschillende auteurs de evolutionaire draad niet altijd in het oog houden, is een boek ontstaan waarin eenheid en samenhang nog al eens ontbreken. Over de evolutionaire achtergronden van de vele facetten van het menszijn is de laatste tijd veel gepubliceerd zoalsbijv. Jared Diamond, De derde chimpansee: evolutie en toekomst van het dier dat mens heet*. Voorzien van register.

Over Flip G. Droste

Frederik Gerrit (Flip) Droste (Arnhem, 4 juli 1928 – Kessel-Lo, 13 juni 2020) was een Nederlands schrijver en publicist. Hij doceerde algemene taalwetenschap aan de Katholieke Universiteit Leuven en publiceerde tal van artikels en essays over (het ontstaan van de) taal, linguïstiek en semiotiek. Daarnaast is hij auteur van enkele historische romans.

Het werk van Droste is wetenschappelijk gefundeerd, maar de meeste van zijn publicaties zijn ook voor de leek begrijpelijk tot vlot leesbaar. Door zijn Nederlandse roots en zijn ervaring in Vlaanderen, vertolkte hij een genuanceerde visie over gelijkenissen en verschillen in het gebruik van het Nederlands in beide landen.

Na zijn emeritaat nam zijn literaire productie eerder toe dan af, zoals blijkt uit zijn literatuurlijst.

Droste werd 91 jaar oud en overleed in België.

Enkele werken