Boek
Nederlands

Handboek jeugdhulpverlening : een orthopedagogisch perspectief

Frank De Fever (redacteur)

Handboek jeugdhulpverlening : een orthopedagogisch perspectief

Onderwerp
Jeugdzorg
Titel
Handboek jeugdhulpverlening : een orthopedagogisch perspectief / red. Frank De Fever ... [et al.]
Redacteur
Frank De Fever
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Acco, 2001
556 p. : ill.
ISBN
90-334-4921-8
Plaatsingssuggestie
323 (SISO) Jeugdzorg ; Jeugdzorg (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 42 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Dit handboek is tweeledig. In het eerste deel kan de lezer wetenschappelijk gefundeerde informatie en inzichten vinden over belangrijke problemen en handicaps bij minderjarigen, hoe ze in opvoeding en onderwijs aandacht kunnen krijgen, hoe ze kunnen worden aangepakt. Het perspectief waaruit informatie en inzichten worden geboden is orthopedagogisch: er wordt gekeken welke impact problemen en handicaps hebben op de opvoeding. Behandelde categorieën zijn: gedragsproblemen, leerstoornissen, psychosociale problemen, verstandelijke, sensoriële en fysieke handicaps, minderjarigen met chronische ziekte. Worden telkens bekeken: definities en terminologie, diagnostiek en behandeling, opvoeding en onderwijs.

Het tweede deel is gewijd aan informatie over de organisatie van de jeugdhulpverlening. Volgende soorten voorzieningen voor minderjarigen in Vlaanderen worden beschreven: preventie door opvoedingsondersteuning, Centra voor Leerlingbegeleiding, Bijzondere Jeugdbijstand, jeugdhulpverle…Lees verder
De redactie en auteurs (werkzaam binnen onderwijs en werkveld van de othopedagogiek in Vlaanderen) hebben zich tot doel gesteld om met dit handboek verschillende beroepsgroepen in het veld van de jeugdhulpverlening (maatschappelijk werk, onderwijs en dergelijke) een wegwijs vanuit de orthopedagogiek te bieden ten aanzien van kinderen en jongeren met problemen. In het eerste deel worden uitermate systematisch een aantal doelgroepen (bijvoorbeeld kinderen en jongeren met gedragsproblemen, leerstoornissen, psychosociale problemen, diverse handicaps en ziektes) ten aanzien van definitie, herkenning en diagnostiek- en ondersteuningsmodellen in kaart gebracht. Het tweede gedeelte beschrijft met name de organisatie van de jeugdhulpverlening in Vlaanderen: bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, bijzondere jeugdbijstand, GGZ en onderwijs. Eenduidige tekstbijdragen met uitgebreide literatuurverwijzingen en -lijsten en zaak- en naamregisters geven de uitgave het karakter van een degelijk naslag- …Lees verder