Boek
Nederlands
Andere formaten
Toegankelijke formaten:

De paus en de wereld : geschiedenis van een instituut

Frans Willem Lantink (redacteur), Jeroen Koch (redacteur)

De paus en de wereld : geschiedenis van een instituut

Overzicht van tweeduizend jaar pauselijke geschiedenis door Nederlandse, Belgische en Duitse historici. Thema’s zijn onder meer de verhouding tussen geloof en wetenschap en tussen christendom en islam. Met analyses van pauselijke rituelen, de Kerkelijke Staat in Italië etc.
Titel
De paus en de wereld : geschiedenis van een instituut
Redacteur
Frans Willem Lantink Jeroen Koch
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Amsterdam: Boom, 2012
480 p., [32] p. pl. : ill.
Aantekening
Met een samenvatting in het Engels
ISBN
9789461053572 (paperback)
Plaatsingssuggestie
248.5 (SISO) Christendom ; Pausen - Vaticaan (ZIZO)

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 31 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

In de geschiedschrijving van de rooms-katholieke kerk neemt de pausengeschiedenis een prominente rol in. Dat hoeft uiteraard niet te verwonderen gezien de paus vandaag de leidsman is van een wereldwijd vertakte organisatie die gestoeld is op een wereldwijd verspreide geloofstraditie. Dat deze traditie, organisatie en paus niet altijd en in even grote mate een dergelijk mondiaal karakter hadden, blijkt zeer duidelijk in de bundel De paus en de wereld. In dit lijvige werk wordt in drieëntwintig hoofdstukken een overzicht geboden van de belangrijkste ontwikkelingen van het pausschap. Dat gebeurt vanuit een historisch oogpunt, vertolkt door vooral historici. Als ondertitel werd gekozen voor geschiedenis van een instituut. Dat is juist, zij het dat het vooral een overzichtswerk is dat oog heeft voor de top van dat instituut in relatie tot de hoofdlijnen van de wereldgeschiedenis. Dat het instituut geschraagd wordt door een meerderheid van leken — lees: niet-gewijde leden van …Lees verder
Deze bundel met 23 artikelen is voortgekomen uit de cursus '2000 jaar Pausschap', in voorjaar 2009 gegeven door het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. De uitgave bevat bijdragen van binnen- en buitenlandse (kunst-)historici. Het boek is bedoeld voor een breed, algemeen geïnteresseerd publiek, maar wil ook deskundigen nieuwe inzichten bieden. De auteurs zijn vaak internationaal erkende autoriteiten. De geschiedenis wordt chronologisch verteld, met een accent op continuïteit en discontinuïteit, onder meer in de steeds wisselende verhouding van Rome tot de wereldlijke macht. Er was sprake van voortdurende herformulering en transformatie van het pausschap in de loop der eeuwen. Omdat sommige perioden en thema's uitgebreider beschreven worden dan andere, ontstaat een beetje het effect van een toverlantaarn. Het boek als geheel is vlot, helder en zeer genuanceerd geschreven. Met beknopte Engelse samenvattingen van elk hoofdstuk, bibliografie, lij…Lees verder