Boek
Nederlands

Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw

Geert Mak (auteur)
+1
Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw
×
Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw

Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw

Genre:
Beschrijving van de veranderingen die zich met name in de periode 1945-1995 voordeden in en rond het Friese dorp Jorwerd.
Titel
Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw
Auteur
Geert Mak
Taal
Nederlands
Editie
44
Uitgever
Plaats van uitgave onbekend: Olympus, 2012 | Andere uitgaves
399 p. : ill.
ISBN
9789046703694 (paperback)

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Andere talen:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 21 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Jorwerd is een klein Fries dorpje in de buurt van de spoorweg tussen Leeuwarden en Sneek. Rond de eeuwwisseling telde het ongeveer 650 inwoners. In 1950 waren dat er nog 420; rond 1995 nog slechts 330. Geert Mak vertelt in dit boek de geschiedenis van dat dorp. De auteur, zelf van Friese afkomst, ging er wonen en leefde mee met de inwoners: hij drinkt een borrel in het Wapen van Baarderadeel; bezoekt met de veearts de boeren in de omtrek, praat met de kruidenier, de notaris, de dominee. Op die manier brengt Mak de stille, maar bijzonder ingrijpende veranderingen die het dorp en zijn bewoners de voorbije eeuw hebben meegemaakt, tot leven: de teloorgang van de landbouw door de dwingende mallemolen van niet in te dijken schaalvergroting en bijgaande investeringen; de ondergang van de middenstand...

Hoe God verdween uit Jorwerd is in menig opzicht een bijzonder boeiend en interessant boek. Eerst en vooral omwille van het onderwerp. Jorwerd is exemplarisch voor elk willekeurig boere…Lees verder
De schrijver en journalist Geert Mak, zelf van Friese afkomst, neemt enige tijd zijn intrek in Jorwerd. Jorwerd is een van de vele kleine dorpen op het Friese platteland. Het boek is een biografie van het dorp, met het accent op de jaren tussen 1945 en 1995. Mak vertelt het verhaal van het dorp vooral aan de hand van zijn bewoners zoals de kruidenier, de huisschilder, de notaris en uiteraard de in de omgeving wonende boeren. Hun levenslopen zijn niet alleen unieke en persoonlijke verhalen, ze vertellen ook hoe in een periode van ruim een halve eeuw het leven in en om het dorp ingrijpend veranderde; de middenstand verdween, het aantal boeren verminderde en in de nieuwbouw kwamen forensen wonen. Veranderingen die Mak in een breder kader plaatst door in te gaan op de hieraan ten grondslag liggende maatschappelijk en agrarische ontwikkelingen zoals de toenemende mechanisatie, de komst van de melktank en het melkquotum en de schaalvergroting. Zo ontstond niet alleen een prachtig, lezenswaa…Lees verder

Over Geert Mak

Geert Ludzer Mak (Vlaardingen, 4 december 1946) is een Nederlandse journalist en non-fictieschrijver.

Levensloop

Mak groeide op in Leeuwarden, als nakomertje in het gezin van de gereformeerde predikant Catrinus Mak en Geertje van der Molen. Hij studeerde rechten en sociologie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. In zijn studententijd werkte hij als fractiemedewerker bij de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP). In 1973 werd hij docent staats- en vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Utrecht. Van 1975 tot 1985 was hij redacteur van De Groene Amsterdammer, daarna was hij verbonden aan de buitenlandredactie van VPRO-radio en aan NRC Handelsblad, waar hij zich vooral bezighield met stedelijke en immigratieproblematiek.

Tegelijkertijd was hij actief in de groep journalisten en auteurs die zogenaamde literaire non-fictieboeken nieuw leven wilden inblazen. In dat kader stelde hij twee bundels same…Lees verder op Wikipedia