Boek
Nederlands

Experimenten en overige gedichten

Geerten Gossaert (auteur), Jaap De Gier (redacteur)
NEDERLANDSE KLASSIEKEN
Geerten Gossaert Experimenten
Titel
Experimenten en overige gedichten / Geerten Gossaert ; bezorgd door Jaap de Gier
Auteur
Geerten Gossaert
Redacteur
Jaap De Gier
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Prometheus, 2006
212 p.
ISBN
90-351-2946-6 9789035129467

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 5 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Geerten Gossaert heeft in zijn leven maar één dichtbundel gepubliceerd, Experimenten uit 1911. Naast zijn drukke activiteiten als hoogleraar en politicus, werkte hij zijn leven lang bij iedere heruitgave die bundel bij, tot Experimenten uiteindelijk driemaal zoveel gedichten telde. Vooral in Nederland is de bundel gaandeweg klassiek geworden, in die mate zelfs dat hij een afzonderlijk volume heeft gekregen in de reeks Nederlandse klassieken. Ook in oudere Vlaamse schoolhandboeken werd een vers als 'De stervende pelgrim' lange tijd opgenomen. Jaap de Gier, die eerder reeds een boek aan de poëzie van Gossaert wijdde, zorgde in deze uitgave voor een voortreffelijke editie, met tal van noten, kanttekeningen en een uitvoerig essay. Daarin laat hij zien hoe Gossaert aanvankelijk nog sterk onder de invloed stond van Tachtigers als Kloos en Van Deyssel, maar gaandeweg afstand nam van dat estheticisme, en een sterker op symbolen gerichte lyriek ging schrijven. Tegelijk ech…Lees verder
Geerten Gossaert, pseudoniem van prof. Gerretson, is een vertegenwoordiger van de "Generatie 1910". Karakteristiek voor deze dichters is het (onbevredigd) geluksverlangen. Ook bij Gossaert zien we het "smachten" naar harmonie en het voortdurend stuiten op disharmonie en verscheurdheid. Het hartstochtelijk genieten van de aardse schoonheid wordt bij hem echter gesublimeerd tot de volmaakte rust ("eenmaal", "eens") nà dit leven. Zijn religieuze overtuiging is gebaseerd op een sterk persoonlijk beleven van het protestantse geloof: Het is "hartstoon", meer dan dogma. Contrasterende gevoelens worden vaak geprojecteerd in figuren aan wie de dichter zich verwant voelt. Gossaerts taal wordt gedragen door archaïstische woorden en metra. Jaap de Gier schreef een instructieve inleiding en woordverklaring ter plekke.

Over Geerten Gossaert

CC BY-SA 3.0 nl - Foto van/door Collectie SPAARNESTAD PHOTO/Fotograaf onbekend

Frederik Carel Gerretson (roepnaam: Carel) (Kralingen, 9 februari 1884 – Utrecht, 27 oktober 1958) was een Nederlandse dichter, essayist, historicus en politicus.

Als dichter werd hij bekend onder het pseudoniem Geerten Gossaert, onder meer met het gedicht "De Verloren Zoon (De moeder)" uit de bundel Experimenten van 1911.

Levensloop

Gerretson was een zoon van Bartholomeus Johannes Gerretson die van 1913 tot 1925 lid was van de Tweede Kamer.

Studie

Na een handelsschool (Instituut Esmeyer) in Rotterdam (1896-1900) volgde Gerretson de militaire opleiding te Breda, die werd bekroond met zijn beëdiging als reserveofficier op 7 december 1904. Soms werkte hij op het kantoor van zijn vader, die handelaar en politicus was. Om te kunnen studeren aan een universiteit, werd hij toehoorder op het gymnasium te Amersfoort, waar hij de dichter J.C. Bloem trof. Vanaf septemb…Lees verder op Wikipedia