Boek
Nederlands
Filosofische verhandeling over de vraag wat het begrip 'geluk' precies inhoudt en de uiteenlopende opvattingen daarover in verleden en heden.
Onderwerp
Geluk ; filosofie
Titel
Geluk
Auteur
Gerd Van Riel
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: LannooCampus, 2019
127 p.
ISBN
9789401462303 (paperback)
Plaatsingssuggestie
110 (SISO) Filosofie (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Dit boek gaat over geluk. Het is geen handleiding voor het bereiken van geluk, maar een filosofische verhandeling over het verschijnsel 'geluk' en de opvattingen hierover. De auteur bespreekt uitgangspunten die aan de basis liggen van theorieën over geluk. De thema's in het boek zijn onder meer: 'geluk en lijden', 'geluk en genot', 'geluk en harmonie'. Hij behandelt theorieën van allerlei filosofen en wetenschappers (onder andere Plato, Aristoteles en andere wijsgeren uit de Griekse oudheid, denkers uit meer recente tijden zoals Kant, Nietzsche, Bentham en Stuart Mill, en ook de visie van Boeddha) en vergelijkt hun visies op geluk met elkaar. Centraal in het boek staan vragen als: 'wat is geluk?'; 'wat zijn geluksfactoren?' en de auteur stelt aan het eind van het boek dat er eigenlijk geen eensluidend antwoord op deze vraag mogelijk is. Het boek is geschikt voor mensen die willen nadenken over het verschijnsel 'geluk' en hoe je hier naar kunt kijken vanuit de filosofie. De auteur is p…Lees verder