Boek
Nederlands
Andere formaten
Toegankelijke formaten:

Zien is genoeg

Henk Van Os (auteur)
+1
Zien is genoeg
×
Zien is genoeg Zien is genoeg

Zien is genoeg

Bundeling van 28 artikelen en toespraken over de beeldende kunst.
Titel
Zien is genoeg
Auteur
Henk Van Os
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Balans, 2005 | Andere uitgaves
239 p. : ill.
ISBN
90-5018-684-X
Plaatsingssuggestie
701 (SISO) Kunst ; Kunst (ZIZO)

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 5 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Na het boeiende en originele Beeldenstorm naar keuze (Amsterdam University, 2002) is Henk van Os' nieuwste publicatie Zien is genoeg een tegenvaller! Het is een vrij losse bundeling van een 30-tal ego-opstellen, geordend tot een soort autobiografie, waarin vooral zijn Groningse jeugdjaren, resp. de jaren van zijn directeurschap van het Amsterdamse Rijksmuseum de hoofdbrok vormen, verder aangevuld met nogal wat (anekdotisch gekleurde) verhalen over "gewaagde" museum-bruiklenen-op-hoog-niveau: bij het realiseren ervan spelen de vriendschappen tussen conservatoren/directeuren/curatoren een niet altijd zo acceptabele rol ("do ut des"). In sommige bijdragen (bv. 'Barok in Beetsterzwaag') is het betoog te nadrukkelijk, andere teksten (bv. 'Traantappende predikatie') waren beter achterwege gebleven. Van Os beschikt over een vlotte verteltrant die de lezer helpt een en ander beter te slikken, maar de voorgedragen kost valt hier toch wat flauw uit. Het leesgenoegen wordt ook verg…Lees verder
In bewerkte vorm bundelt Van Os 28 artikelen en toespraken. Ze dragen alle een persoonlijk karakter. Zo geeft hij veel autobiografische gegevens, bv. over het ouderlijk gezin, zijn fascinatie voor Siena en zijn kunst, hoe hij zijn tegenzin tegen Rembrandt te boven kwam, hoe hij directeur werd van het Rijksmuseum in Amsterdam en de indruk die het werk van Werkman en Rothko op hem maakte. Contacten met collega's en vrienden krijgen ruim aandacht. Wat vooral duidelijk wordt, is hoe verschillend je naar kunstwerken kijken kunt. Kenmerkend voor zijn beschouwingen is zijn ontvankelijkheid voor de 'spiritual quality' van kunst, ook bij moderne kunst. Middeleeuwse religieuze kunst komt, zegt hij, tegemoet aan het vrome verlangen God te zien, en het verbijstert hem dat het mogelijk is het wezenlijke zichtbaar te maken. Van Os is een authentiek auteur die warm overkomt; negatieve ervaringen weert hij consequent. Omgang met kunst is bij hem een avontuur, ook als het gaat om de aankoop van een be…Lees verder