Boek
Nederlands

De herontdekking van de ziel : voor een volwaardige kwaliteitszorg

Herman De Dijn (auteur)

De herontdekking van de ziel : voor een volwaardige kwaliteitszorg

Ethisch-filosofische studie over het begrip kwaliteitszorg in de sector zorg en welzijn, waarbij wordt gezocht naar een invulling van de levenskwaliteit waarin de mens wordt gerespecteerd als persoon.
Titel
De herontdekking van de ziel : voor een volwaardige kwaliteitszorg
Auteur
Herman De Dijn
Taal
Nederlands
Uitgever
Kapellen: Pelckmans, 2002 | Andere uitgaves
67 p.
ISBN
90-289-3198-8
Plaatsingssuggestie
321 (SISO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 4 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Kwaliteit en kwaliteitszorg staan vandaag hoog op de agenda in het denken over instellingen, diensten en het politiek-maatschappelijk leven in het algemeen. Maar het gevaar is niet denkbeeldig dat men hierbij al vlug blijft steken in een zuiver technische benadering (type I) die er alleen op gericht is de technieken en de problemen te beheersen en te controleren. De kwaliteit van de mens als persoon (type II) dreigt dan op de achtergrond te raken zodat het respect voor de menselijke waardigheid makkelijk verdwijnt. In een kort essay tracht Herman de Dijn, hoogleraar wijsbegeerte aan de KU Leuven, kritisch in op deze problematiek in het perspectief van een volwaardige kwaliteitszorg. Volgens hem zitten in de huidige Westerse cultuur de opvattingen over kwaliteit gevangen zitten in het kader van sentimentalisme of psychologisme. De huidige lifestyle-tendensen zijn niet gericht op de inhoud of de ethische kwaliteit van denken en handelen, maar op het effect ervan op de gevoelens en react…Lees verder
In een helder en scherp betoog onderwerpt de Leuvense filosoof De Dijn de notie van kwaliteitsvol leven, die richtinggevend is geworden voor het beleid van zorg- en welzijninstellingen, aan een kritische analyse. Zorg voor de kwaliteit is volgens hem ten onrechte primair gericht op het vermijden van onaangename ervaringen. In het eerste hoofdstuk toont hij de instrumentele gerichtheid aan van de mensopvatting die aan dit kwaliteitsbeleid ten grondslag ligt. Het leidt tot miskenning van de realiteit en tot het negeren van het geestelijke in de menselijke persoon. Hetzelfde verlangen naar de beheersing van het leven is volgens hem overigens ook kenmerkend voor de alternatieve, 'holistische', op esoterie gebaseerde zorgpraktijken. In het tweede hoofdstuk zoekt de auteur naar een antwoord op de vraag wat dan wel onder levenskwaliteit verstaan moet worden. Essentieel is de erkenning van de onvermijdelijke kwetsbaarheid van het menselijk geluk. Het nadenken hierover leidt tot het inzicht da…Lees verder

Over Herman De Dijn

Herman René De Dijn (Galmaarden, 6 februari 1943) is een Belgisch filosoof.

Biografie

Hij volgde klassieke humaniora aan het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen, studeerde verder in Leuven en was van 1979 tot 2008 professor ordinarius (full professor) in de geschiedenis van de wijsbegeerte aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. In 2008 werd hij professor emeritus, met bijkomende aanstelling als bijzonder gasthoogleraar. Herman De Dijn werkt ook mee aan het weekblad Tertio.

Loopbaan

De Dijn promoveerde in 1971, was na zijn doctoraat als postdoctoraal onderzoeker actief in de universiteit van Cambridge en werd in 1973 aangesteld in Leuven. Hij werd gevraagd voor visiting professorships en fellowships aan onder andere de universiteiten van Osaka, Stellenbosch, Edinburgh, Cambridge en Harvard.

Hij was van 1995 tot 2000 vicerector …Lees verder op Wikipedia