Boek
Nederlands
Definitief overzicht van het poe͏̈tische oeuvre van Hubert van Herreweghen (1920-2016), die zich tot het laatst, met behoud van eigen stem, bleef vernieuwen.
Titel
Verzamelde gedichten
Auteur
Hubert Van Herreweghen
Redacteur
Dirk De Geest Patrick Lateur
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Uitgeverij P, 2020 | Andere uitgaves
975 p.
ISBN
9789493138094 (hardback)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 44 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Morgen is al 't zilver lood

Kan het dat de opvattingen van een dichter van meer vitaliteit getuigen wanneer hij ouder wordt? Hubert Van Herreweghen bewijst het. Lees zijn Verzamelde gedichten van voor naar achter om ze naar waarde te schatten.

Hubert Van Herreweghen (1920-2016) was journalist en vooral televisiemaker. Bij de BRT was hij de collega van een andere dichter die een bijzonder oeuvre heeft nagelaten: Jos De Haes. Ze waren goed bevriend, en er was poëticale verwantschap: beide dichters integreerden elementen van de experimentele poëzie in hun eerder traditionele gedichten. In de poëticale ontwikkeling van Hugo Claus en Paul Snoek, weliswaar van een iets jongere generatie, kon je een tegenovergestelde beweging merken: traditionele elementen doken in hun eerder experimenteel werk op. In beide gevallen zou het al te rigide zijn om deze dichters louter in de traditionele of in de vernieuwende hoek te situeren. Vaak is het niet meer dan een vorm van gemakzucht van critici om een dichter als een meubelstuk een bepaalde vaste plaats in het huis van de poëzie toe te wijzen, zonder rekening te houden met poëticale dynamiek en verandering binnen een oeuvre.

Van Herreweghen is dan ook lange…Lees verder

De definitieve uitgave van het lyrische oeuvre van Hubert van Herreweghen (1920-2016) is een monumentaal boek: niet alleen telt het bijna 1000 bladzijden (maar lang niet álle verzen), het biedt ook tal van hoogtepunten. Van Herreweghen, tevens actief als o.a. journalist en mediaman, ontwikkelde zich van een traditionalist tot de schepper van een volstrekt eigen oeuvre. Zijn reputatie kende toppen en dalen, maar juist de laatste jaren, en terecht, weer een piek. Op veel plaatsen etaleert de dichter in een bedrieglijk toegankelijke zegging geraffineerde effecten, zoals in: 'Twee buizerds met gerekte halzen / en kringend met elkaar aan ’t baltsen, / draaien spiralen opwaarts tot / de hoogte tot een punt versmalt ze.' De gedichten zijn serieus én speels tegelijk, verweven archaïsmen én moderne vondsten en spreken mede hierdoor meerdere generaties aan. Omdat Van Herreweghen zich steeds opnieuw wist te manifesteren, omdat zijn nu duidelijk bepaalde nalatenschap nog groei suggereert én omdat…Lees verder

Over Hubert Van Herreweghen

Hubert Felix Arthur van Herreweghen (Pamel, 16 februari 1920 – Dilbeek, 4 november 2016) was een van de belangrijkste naoorlogse Vlaamse dichters.

Biografie

Van Herreweghen debuteerde in 1943 met de bundel Het jaar der gedachtenis. Samen met zijn generatiegenoten Anton van Wilderode, Jos De Haes en Christine D'haen behoort hij tot de zogenaamde „bezettingsgeneratie“.

Na zijn opleiding tot onderwijzer, was hij heel even werkzaam in het onderwijs en in de administratie, maar in 1944 stapte hij over naar de journalistiek. Van Herreweghen werkte enige tijd als journalist bij De Standaard en vanaf 1950 als commentator van literaire en dramatische uitzendingen bij de Vlaamse radio. Hij was een van de pioniers van de Vlaamse televisie (toen NIR), waar hij onder andere Ten huize van en Beschuldigde, sta op presenteerde en producer was van Wij, heren van Zichem. In 1961 werd hij hoofd van de Dramatische Dienst, en bracht h…Lees verder op Wikipedia

Suggesties