Boek
Nederlands
De overheidsaansprakelijkheid is een uitdeinend rechtsheelal geworden. De gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels (art. 1382 e.v. B.W.) worden nu, na een lange evolutie, overkort op de overheid toegepast zoals op de burgers. De uitvoerende macht wordt reeds geruime tijd op haar aansprakelijkheid doorgelicht. De rechterlijke macht is sedert het befaamde Anca-arrest van 19 december 1993 ook op he
Titel
Overheidsaansprakelijkheid / ed. H. Vandenberghe ; A. Van Oevelen, H. Vuye, L. Wynant
Redacteur
Hugo Vandenberghe
Auteur
Aloïs Van Oevelen Hendrik Vuye Luc Wynant
Taal
Nederlands
Uitgever
Brugge: Die Keure, 2005
X, 295 p.
ISBN
90-5958-761-8
Plaatsingssuggestie
397.63 (SISO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 1 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Het aansprakelijkheidsrecht wordt in België geregeld door de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek. De principes zijn zeer eenvoudig: wie door zijn fout schade berokkent aan een derde dient deze schade te vergoeden. De drie kernwoorden hierbij zijn fout, schade en oorzakelijk verband. Tot 1920 kon een overheid op deze gronden niet worden aangesproken. Door het zogenaamde Flandria-arrest veranderde deze situatie. Dit arrest nam aan dat elk burgerlijk recht aanspraak maakt op rechtsbescherming, ongeacht of het door een particulier of een administratieve overheid wordt geschonden. Sindsdien is doorheen de rechtspraak een hele evolutie waar te nemen. Vandaag is het begrip overheidsaansprakelijkheid dan ook een grote vlag die een ruime lading dekt. Tegenwoordig denken we bij overheidsaansprakelijkheid niet alleen meer aan de aansprakelijkheid van een uitvoerend administratief bestuur, maar ook de aansprakelijkheid voor fouten van de gerechtelijke macht en de wetgever.
Lees verder

Over Hugo Vandenberghe

Hugo Jozef Vandenberghe (Kortrijk, 28 maart 1942) is een Belgisch politicus uit Vlaanderen voor de CD&V en buitengewoon hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven.

Levensloop

Hugo Vandenberghe groeide op in Kortrijk en was er actief in de katholieke jeugdbeweging KSA. Naar eigen zeggen voerde hij voor het eerst een verkiezingscampagne in 1958, 16 jaar en nog niet kiesgerechtigd. Zijn keuze voor de CVP zag hij in die tijd als het normale verlengstuk van zijn sociale activiteiten. Later is zijn engagement in de CVP bepaald door het feit dat die partij verschillende sociale stromingen kent en niet geconcentreerd is op één sociaal-economische analyse.

Na zijn middelbare school in Kortrijk studeerde Vandenberghe rechten aan de KU Leuven en behaalde in 1970 het diploma van doctor in de Rechten en geaggregeerde voor het hoger onderwijs. Hij werd beroepshalve advocaat en was van 1966 tot 1971 ook …Lees verder op Wikipedia

Suggesties