Boek
Nederlands
Inventarisatie en herleiding van in Nederland voorkomende Nederlandse, Friese en Zuid-Afrikaanse voornamen.
Onderwerp
Persoonsnamen
Titel
Voornamen
Auteur
J. Van der Schaar
Bewerker
Doreen Gerritzen
Uniforme titel
Prisma voornamen
Taal
Nederlands
Editie
23
Uitgever
Houten: Het Spectrum, 2010 | Andere uitgaves
427 p.
ISBN
9789049106003 (paperback)
Plaatsingssuggestie
Nederlands 835.5 (SISO) Zwangerschap ; Voornamen (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 100 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

In deze dertiende herziene druk van het bekende Prisma-Voornamenpocketboek zijn ruim vierhonderd voornamen toegevoegd aan het bestaande bestand van circa twintig duizend namen. De voornamenschat is de laatste decennia in Nederland en Vlaanderen sterk uitgebreid door import -- o.m. via literatuur, film en televisie -- van buitenlandse, vooral Engels/Amerikaanse namen. Alle moderne buitenlandse namen die opgenomen zijn, werden in het Nederlandse taalgebied aangetroffen. Ook de oudtestamentische namen, zoals Eva, Ruben, Stefan en Jonathan doen het goed. Daarmee lijkt de naamgeving aan te sluiten bij de mondialisering van onze cultuur. Bij een deel van de toevoegingen gaat het om spellingvarianten van min of meer vertrouwde namen. De vernieuwing door immigratie is buiten beschouwing gelaten. Typerend is nog steeds het verschijnsel dat een officiële naam niet noodzakelijk overeenkomt met de roepnaam, maar het wordt alsmaar gebruikelijker om een kind met de roepnaam in te schrijven. De opb…Lees verder
Dit woordenboek bevat een inventarisatie van Nederlandse, Friese en Zuid-Afrikaanse doop- en roepnamen die in Nederland voorkomen. Van al deze namen worden de varianten gegeven, eventueel de streek waar ze voorkomen, de betekenis van de grondvorm, en bijzonderheden over grote dragers ervan zoals vorsten, heiligen, mythologische figuren enzovoort. Door import via massamedia en literatuur is onze namenschat de laatste decennia sterk uitgebreid met vooral Angelsaksische namen. Het boek bevat een register van alle namen met varianten, wat de bruikbaarheid maximaal maakt. Een bibliografie komt met name tegemoet aan de belangstelling van genealogen en historici. De wetenschappelijke betrouwbaarheid van dit naslagwerk van de hand van een expert op het terrein van de naamkunde komt ten goede aan de vele soorten gebruikers waarvoor het bedoeld is, zoals daar zijn aanstaande ouders, historici, genealogen en dialectologen. In de vijftiende druk (2002) zijn waar nodig verwijzingen logischer inged…Lees verder