Boek
Nederlands

Heliand : een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen

Jaap Van Vredendaal (redacteur), Redbad Veenbaas (vertaler), Willem Jan Van der Meiden (medewerker)
Dit is de eerste Nederlandse vertaling van het beroemde Oudsaksische gedicht over het leven van Jezus. De Heliand (‘Heiland’), een van de vroegste meesterwerken uit de Oudgermaanse literatuur, werd rond het jaar 830 geschreven, toen de kerstening van de Saksen nog in volle gang was. De Heliand getuigt van de inculturatie van het christendom in onze landen. De dichter, die zijn verhaal op de vier
Titel
Heliand : een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen / uit het Oudsaksisch vert., geann. en ingel. door Jaap van Vredendaal ; aangevuld met de fragmenten van de Oudsaksische Genesis en vert. door Redbad Veenbaas ; medew. Willem van der Meiden
Redacteur
Jaap Van Vredendaal
Vertaler
Redbad Veenbaas
Medewerker
Willem Jan Van der Meiden
Uniforme titel
Heliand
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Duits
Oorspr. titel
Heliand und Genesis
Uitgever
Amsterdam: Sun, © 2006
270 p. : ill.
ISBN
90-8506-296-9

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Een onbekende dichtte rond 830 of 840 op basis van een Latijnse evangeliënharmonie in het Oudsaksisch -in die tijd gesproken tussen IJssel en Elbe - in bijna 6000 allitererende verzen een leven van Jezus als een Germaans heldenepos. Dit is een moderne Nederlandse vertaling, samen met fragmenten van een Oudsaksische bewerking van Genesis, eveneens in allitererende verzen. In dit epos sloot hij aan bij de belevingswereld van zijn publiek: Christus is de machtigste koning, zijn leerlingen zijn diens leenmannen, zijn ouders van Davidische adel etc. Na een korte oriënterende inleiding worden in 8 heldere hoofdstukken zonder vakjargon de kerstening van de Saksen behandeld, alsmede de inhoud van de Heliand, de inculturatie, de datering, ontstaan en functie ervan, de overlevering en receptie, de fragmenten van de Genesis, het Oudsaksisch en ten slotte een uitleg en verantwoording van de uitmuntende, eveneens in allitererende verzen gemaakte vertaling. Hieraan zijn verklarende voetnoten toegev…Lees verder