Tijdens de derde Kruistocht krijgt Saladin te maken met felle tegenstand van diverse Europese vorsten.
Titel
Heilige oorlog
Auteur
Jack Hight
Vertaler
Frank Van der Knoop
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
Holy war
Uitgever
Uithoorn: Karakter Uitgevers B.V, 2017 | Andere uitgaves
398 p.
ISBN
9789045206165 (paperback)

Andere formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Onderwerp van dit laatste deel van een trilogie na 'Arend' en 'Koninkrijk'* is de figuur van Saladin (1137-1193), de grote tegenstander van de Europese vorsten tijdens de 3e Kruistocht. Het is tegenwoordig een punt van twijfel onder historici of hij een Arabier, een Koerd of een Turk was. In 1171 werd hij heerser over Egypte. Na zijn verovering van Jeruzalem in 1187 trokken keizer Frederik Barbarossa en de koningen Filips II August van Frankrijk en Richard Leeuwenhart van Engeland met een grote legermacht tegen hem op. Saladin kreeg te maken met ernstige tegenslagen en wist maar nauwelijks zijn leger bij elkaar te houden. De 3e Kruistocht werd echter een mislukking door de voortdurende onderlinge twisten onder de Europese vorsten en Saladins tactiek van de verschroeide aarde. Tegen het einde van zijn leven wist Saladin zijn doel gedeeltelijk te bereiken: Palestina bleef half mohammedaans en half christelijk en Jeruzalem werd een open stad. Een erg open schrijfstijl maakt het lezen tot…Lees verder