Mozes heeft Egypte de tien plagen laten bezorgen. Hij heeft het Joodse volk van onder het juk van de farao kunnen bevrijden. Nu leidt Mozes de zijnen naar het Beloofde Land. Dit tweede deel van Exodus verhaalt chronologisch van de sleutelhoofdstukken in deze periode: de aankomst bij de berg Sinaï, het overhandigen van de stenen tafelen met de tien geboden en de veertig jaar durende omzwervingen in
Onderwerp
Bijbel
Titel
Exodus. 2
Bewerker
Jean-Christophe Camus Michel Dufranne
Illustrator
Damir Zitko
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Frans
Oorspr. titel
L'exode 2
Uitgever
's-Hertogenbosch: Silvester, 2018
56 p. : ill.
ISBN
9789463064682 (hardback)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 25 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

In deze stripbewerking van het tweede deel van het oudtestamentische boek Exodus komen verhalen als die over Gods openbaring op de berg Sinaï, de twee stenen tafelen en de aanbidding van het Gouden Kalf tot leven, maar ook aan de vele wetsteksten en het vervaardigen van de Tabernakel wordt aandacht besteed. De weergave van de verhalen is redelijk neutraal en er wordt veel rechtstreeks uit de Bijbel geciteerd (vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling). In vergelijking tot de gemiddelde kinderbijbel is de weergave gedetailleerder en er wordt veel minder overgeslagen. Ook de harde kanten van dit Bijbelboek worden niet verzacht. De zorgvuldigheid van de tekstbewerking is duidelijk een pluspunt bij deze Bijbelstrip, maar betekent wel dat dit stripverhaal in de eerste plaats voor volwassenen geschikt is. De tekenstijl is realistisch, inkleuring in sombere aardkleuren, veel tekst, enkele spectaculaire platen over één of twee bladzijden. Speelse lay-out. De voorstelling van de Bijbelse personages is …Lees verder