Dit tweede deel van deze getrouwe Bijbelbewerking omvat de laatste 19 hoofdstukken van Genesis. Het betreft onder andere het gevecht van Jakob met God, de geboorte van zijn twaalf zonen die de twaalf stammen van Israël hebben gesticht, Jozef in Egypte en de droom van de farao, de begrafenis van Jakob in het land van Abraham en Isaak en de dood van Jozef.

?De Bijbel is een literair monum
Onderwerp
Bijbel
Titel
Genesis. 2
Bewerker
Jean-Christophe Camus Michel Dufranne
Illustrator
Damir Zitko
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Frans
Oorspr. titel
La Genèse 2
Editie
1
Uitgever
's-Hertogenbosch: Silvester, 2010
61 p. : ill.
ISBN
9789058855626 (hardback)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 38 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

In het prestigieuze project van uitgeverij Silvester is naast het eerste nu ook het tweede deel van Genesis in stripvorm verschenen. Dit deel brengt onder andere het gevecht van Jakob met God, het leven van zijn zoon Jozef in Egypte, en het ontstaan van de twaalf stammen van Israël in beeld. Net als in het eerste deel is er ook hier heel veel materie te verwerken, en bestaat het risico op onduidelijkheid en fragmentering. Toch is men er ditmaal in geslaagd tot een meer verhalend en daarom meeslepender geheel te komen.

De veelheid aan verhaallijnen komt in dit boek over het algemeen minder fragmentarisch over. Dit komt vooral door het feit dat er voornamelijk op één personage wordt gefocust: Jozef, de lievelingszoon van Jakob. Jozef wordt door zijn broers verraden, komt als slaaf in Egypte aan en wordt daar omwille van zijn talent voor het interpreteren van dromen door de farao tot een van de machtigste mannen van het land benoemd. Het levensverhaal van Jozef is zo inspirerend d…Lees verder
Deze stripbewerking van Genesis hoofdstukken 32-50 wordt gepresenteerd als een getrouwe en oecumenische adaptatie van het Bijbelboek. Inderdaad is de weergave van de verhalen redelijk neutraal gehouden en wordt er veel rechtstreeks uit de Bijbel geciteerd (vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling). In vergelijking tot de gemiddelde kinderbijbel is de weergave gedetailleerder en wordt er minder overgeslagen (alhoewel het verhaal over Juda en Tamar ontbreekt). Het tweede deel is beter geslaagd dan het eerste. Vooral het verhaal van Jozef komt goed tot zijn recht. De zorgvuldigheid van de tekstbewerking is duidelijk een pluspunt bij deze Bijbelstrip. De schrijfwijze van Bijbelse namen is evenwel niet vlekkeloos. In de tekeningen staan enkele historische onjuistheden. Voor de kleding van de Bijbelse personages staat de hedendaagse Arabische bevolking model, hetgeen historisch evenmin klopt. De tekenstijl is realistisch, inkleuring in sombere aardkleuren, veel tekst, enkele grote platen. Speelse l…Lees verder