Boek
Nederlands
Inleiding tot de filosofie van het coherente denken.
Onderwerp
Logica
Titel
Logica
Auteur
Jean Paul Van Bendegem
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Antwerpen: Luster, 2011
67 p.
ISBN
9789460580871 (paperback)
Plaatsingssuggestie
133 (SISO) Logica (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

De auteur van dit boekje uit de reeks 'De essentie' doceert logica en wetenschapsfilosofie aan de universiteiten van Brussel en Gent. Hij stelt dat het hoogst verwonderlijk is dat de studie van de reële denkprocessen, zoals die uit de logica werd ontwikkeld, zo'n grote onbekende is gebleven. Begrip kweken voor de studie van het menselijk denken en redeneren is de doelstelling van deze beknopte tekst, die niet zozeer een inleiding wil zijn tot een gecompliceerde materie, dan wel een pleidooi voor het intrinsieke belang ervan. Zeker in een democratische samenleving waarin het woord de plaats heeft ingenomen van de knuppel, moet er meer worden ingezet op de kwaliteit en de reële waarde van wat we denken en verwoorden en moeten we alert zijn voor redeneringen (eigen of van anderen) die misschien wel kunnen overtuigen maar desalniettemin fout zijn, zoals blijkt uit de analyse die hij geeft van enkele paradoxale en/of contradictoire argumenten. In het licht daarvan breekt de auteur terecht …Lees verder

Over Jean Paul Van Bendegem

Jean Paul Van Bendegem (Gent, 28 maart 1953) is een Belgische wiskundige, filosoof en emeritus hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij was tevens decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB van 2005 tot en met 2009 en was deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent.

Levensloop

In 1976 behaalde hij aan de Rijksuniversiteit Gent een licentiaat in de wiskunde met een verhandeling over Tijdsafhankelijke Verzamelingenleer. In 1979 behaalde hij er ook een licentie wijsbegeerte met een verhandeling over catastrofetheorie. Hij doctoreerde in 1983 aan de Gentse universiteit met een verhandeling over eindige, empirische wiskunde.

Zijn onderzoek gaat in de eerste plaats naar de “Grondslagen en filosofie van Wiskunde en Logica”. Meer bepaald verdedigt hij een vorm van strikt finitisme, een strikt eindige opvatting van de wiskunde, waarin geen plaats is voor het oneindige…Lees verder op Wikipedia