Boek
Nederlands

De waarde van Internet : groeiscenario's voor elektronisch zakendoen

John Hagel (auteur), Marc Singer (auteur)

De waarde van Internet : groeiscenario's voor elektronisch zakendoen

Bedrijfskundige studie over marketing via Internet, waarbij zogenoemde infomediairs optreden als tussenpersoon tussen klant en bedrijf.
Titel
De waarde van Internet : groeiscenario's voor elektronisch zakendoen
Auteur
John Hagel Marc Singer
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
Net worth : shaping markets when customers make the rules
Uitgever
Amsterdam: Contact, 2000
288 p. : ill.
ISBN
90-254-9745-4
Plaatsingssuggestie
369.1 (SISO) Management ; E-business (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 4 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen


De auteurs, beiden directeur bij McKinsey, zetten in dit werk uitvoerig uiteen wat ze bedoelen met infomediairs (bedrijven die klanten helpen informatie over zichzelf vast te leggen), wat het aantrekkelijke van infomediairs is evenals hun dynamiek en de consequenties van hun optreden voor een groot aantal bedrijven. Hun werk is niet alleen bestemd voor topmanagers van grote bedrijven of ondernemers die internet zien als een veelbelovend platform om grote bedrijven op te bouwen. Zij willen ook het grote publiek bereiken, vooral hen die proberen inzicht te verwerven in de nieuwe kansen die digitale netwerken als internet bieden, evenals in het mogelijke misbruik van dit nieuwe platform, bv. op het gebied van privacy.

Deel één biedt een overzicht van de kansen die een infomediairbedrijf biedt. In deel twee wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkelingsfasen die infomediairs moeten doormaken, en in deel drie worden de ruimere implicaties van het verschijnen van infomediair…Lees verder
Een boek over het (nieuwe) verschijnsel van de infomediair. Een infomediair bemiddelt tussen klant en verkoper. Bedrijven willen inzicht in wensen en mate van tevredenheid van de klant en benaderen hiervoor hun klanten. Klanten voelen zich tegenwoordig vaak 'belegerd' door telemarketeers die hen thuis bellen en steeds meer persoonlijke informatie eisen en door direct marketeers die hen ongevraagd massa's drukwerk en folders sturen. Infomediairs beschermen de klant en bieden hem maximaal voordeel in ruil voor zijn gegevens. Infomediairs werken dan via digitale netwerken op het Internet. Dit zijn netwerken waarop klanten informatie over zichzelf kunnen vastleggen en hier zeggenschap over houden. Infomediairs helpen de klant de informatie vast te leggen, te beheren en er hun voordeel mee te doen. De auteurs beschrijven de ontwikkeling van infomediairs en de gevolgen ervan voor de economie, de politiek en het sociale leven. De auteurs zijn beiden werkzaam bij McKinsey & Company.

Suggesties