Vereenvoudigde navertelling van het bekende toneelstuk.
Titel
Gijsbrecht van Amstel
Auteur
Joost Van den Vondel
Bewerker
Marian Hoefnagel
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, © 2014
55 p.
ISBN
9789086962044 (paperback)

Andere formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Vondels beroemdste toneelstuk is hier teruggebracht tot ongeveer vijftig pagina’s hedendaags proza in korte zinnen met gemakkelijk leesbare monologen en dialogen. Van de oorspronkelijke omhaal van woorden is niets terug te vinden, behalve in enkele herhaalde passages. De originele indeling in vijf hoofdstukken is gehandhaafd. Deze zijn weer onderverdeeld in scènes, met aanduiding voor de plaats van handeling. Ook de reien zijn behouden. In een voorwoord wordt de achtergrond van het verhaal toegelicht. Achterin is een verklarende woordenlijst opgenomen van enkele cursieve woorden in de tekst. De keuze hiervoor is arbitrair. Het begrip ‘graaf’ wordt wel toegelicht, maar het veel onbekendere ‘kartuizer’ niet. De sfeer van de oude tijd die wordt nagestreefd, is vooral in de reien terug te vinden. Een klassieke tekst is voor onderbouw vmbo toegankelijk gemaakt. De essentiële thema’s verraad, ondergang en liefde zijn behouden, maar de spanning uit het origineel ontbreekt. Als eerste kennism…Lees verder