Boek
Nederlands

Van de man die graag dronk en andere Middelnederlandse komische verhalen

Karel Eykman (redacteur), Fred Lodder (commentator)

Van de man die graag dronk en andere Middelnederlandse komische verhalen

In de reeks:
Zeventien Middelnederlandse scabreuze versvertellingen met berijmde vertaling in hedendaags Nederlands; met inleiding en annotaties.
Titel
Van de man die graag dronk en andere Middelnederlandse komische verhalen / [vert.] door Karel Eykman ;[van comment. voorz.] door Fred Lodder
Redacteur
Karel Eykman
Commentator
Fred Lodder
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Prometheus, 2002
216 p.
Aantekening
Met Nederlandse en Middelnederlandse teksten
ISBN
90-351-2254-2

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 32 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

In zijn boek De Middelnederlandse boerden uit 1957 bracht C. Kruyskamp 19 Middel-Nederlandse teksten samen die bewaard bleven in verschillende handschriften uit de 14e en 15e eeuw, en min of meer tot hetzelfde genre behoren. Het gaat daarbij om komische verhalen van beperkte omvang in berijmde verzen, met als overheersende personages overspelige vrouwen, dwaze pantoffelhelden en geile of hebzuchtige monniken en priesters. Van dit genre (in het Frans fabliau en in het Duits Schwank genaamd) zijn ook in andere taalgebieden talrijke exemplaren overgeleverd en de aangeboorde verhaalstof (met sterke nadruk op het erotische, waarbij vaak het scabreuze en het scatologische niet geschuwd wordt) blijkt in het middeleeuwse Europa internationaal verspreid te zijn geweest (men denke o.m. aan de Decamerone en The Canterbury tales).

In de jaren '90 van de vorige eeuw promoveerde Fred Lodder op een proefschrift rond deze materie. Hij wees op de ongeschikthei…Lees verder
Fred Lodder, die in 1996 disserteerde op 'Lachen om list en lust. Studies over Middelnederlandse komische versvertellingen', bracht in dit weer mooi uitgegeven deel van de Nederlandse Klassieken 17 boerden bijeen uit een zestal handschriften, daterend uit de 14de, 15de en 16de eeuw. Ofschoon de boerde als zodanig geen specifiek genre is (het betekent niet meer dan komisch verhaal) kenmerken deze verhalen zich vooral door hun 'onderbroekenlol van het Benny Hill-gehalte'. Op de linkerpagina wordt de Middelnederlandse tekst gegeven, op de rechter een soepele, vrije en berijmde vertaling in eigentijds Nederlands door Karel Eykman, waarbij niet de leesbaarheid, maar vooral de voorleesbaarheid vooropstond. Ook Lodder wijst er in zijn inleiding met nadruk op, dat het voor dit soort versvertellingen essentieel is, dat de verhalen in een groep verteld worden, omdat bij individuele lezing de sfeer en de aanstekelijkheid ontbreken. Toch wilde Lodder het wetenschappelijk karakter van deze uitgave…Lees verder

Over Karel Eykman

Karel Eduard Eykman (Rotterdam, 1 maart 1936) is een Nederlandse schrijver van kinderboeken, dichter en tevens schreef hij liedjes.

Loopbaan

Na zijn gymnasium ging hij van 1956 tot 1962 theologie studeren aan de Universiteit van Utrecht. Hij trouwde met sociologe Pauline Heynsius.

Eykman werkte vervolgens als jeugdpredikant, eerst in Rotterdam en daarna in Amsterdam. Vanaf 1966 verwierf hij landelijke bekendheid door het tv-programma 'Woord voor Woord' waarin Aart Staartjes bijbelverhalen vertelde die door Eykman in hedendaagse, voor de jeugd aansprekende taal waren herschreven. Als lid van het Schrijverscollectief werkte hij mee aan tv-programma's als De Stratemakeropzeeshow, De film van Ome Willem, Het Klokhuis en Sesamstraat. Van 1977 tot 1987 was hij redacteur van de Blauw Geruite Kiel, de jeugdbijlage van Vrij Nederland, waarin hij dichters lanceerde als Remco Ekkers, Ted van L…Lees verder op Wikipedia

Suggesties