Pol Le Roy omschreef Van der Hallens poëzie ooit met de Gezelliaanse term ‘kleengedichtjes’. Uit de tot de essentie van het zegbare herleide gedichten, die aan de Japanse dichtkunst refereren door de inspiratie die de dichteres vindt in de natuur, spreekt een diep gekoesterd verlangen naar stilte en rust. De woorden worden meticuleus geplaatst en eisen in elk gedicht hun volste draagkracht op. N
Titel
Doortocht / Katelijne van der Hallen ; samengest. en ingeleid door Jooris van Hulle
Auteur
Katelijne Van Der Hallen
Samensteller
Jooris Van Hulle
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Leuven: P, 2013
190 p.
ISBN
9789491455322 (paperback)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 9 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Uitgeverij P beoogt met de Parnassusreeks dichters als Willy Spillebeen en Patricia Lasoen weer voor het voetlicht te brengen. Een gedegen inleiding biedt steeds achtergrond en situering van de dichter. Nu is er ook Doortocht, alweer de twaalfde aflevering in de kwaliteitsvolle reeks. In de verzameling zijn gedichten van Katelijne van der Hallen opgenomen. Van der Hallen stamt uit een kunstzinnige Vlaamse familie. Haar studie dictie en voordracht aan het Koninklijk conservatorium klinken door in de aandacht voor klank en ritme in haar verzen. Sommige gedichten dateren al van 1969, andere waren nooit eerder gepubliceerd, maar alle getuigen ze van een grote beheersing. 
Haar debuut maakte Van der Hallen met Stille Regen (1969). Het is opgenomen in Doortocht en bevat vooral zintuiglijke waarnemingen, gegoten in geserreerde, korte verzen. Al vanaf dit vroege debuut wordt duidelijk dat de schrijfster niet houdt van leestekens en hoofdletters. Ze wil haar boodschap…Lees verder

Suggesties