Boek
Nederlands
Gedichten met cd.
Titel
Woordzang
Auteur
Katelijne Van der Hallen
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Leuven: P, 2009
54 p. : ill. + cd
ISBN
9789079433353 (paperback)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 8 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Katelijne van der Hallen debuteerde in 1969 met Stille regen , toen nog uitgegeven bij De Bladen voor de Poëzie. Ze schrijft uiterst sobere, eerder meditatieve verzen. In haar bundel Woordzang, de derde op rij bij uitgeverij P, is het niet anders.

Meestal voert, al dan niet expliciet, een ik het woord. Geslaagde regels beperken zich tot waarnemingen van eenvoudige taferelen in een ruimte zoals de natuur, de huiskamer, de tuin of een plein in de stad, of in een (zelf)portret. Ook een tijdskader kan het vertrekpunt zijn voor de auteur, zoals een seizoen of de nacht. De dichteres is vooral uit op zelfbespiegeling. In die zin refereren de gedichten aan de Japanse haiku, hoewel ze dat niet zijn, vormelijk noch inhoudelijk. Ik citeer: "Voorbij de dag / schuifelt / vermoeden van duister // het avondwater beeft // alleen de eend / wit en versteend // fluweelstil."

Er is veel wit gelaten tussen strofen èn in de verzen zelf die soms maar één of twee woorden bevatten…Lees verder
De Vlaamse dichteres Katelijne van der Hallen debuteerde in 1969 met Stille regen, een bundel met sobere, meditatieve verzen. Woordzang, haar jongste bundel, sluit daar sterk bij aan. Meestal is een ik-figuur aan het woord. De beste gedichten bieden eenvoudige beschrijvingen van taferelen in de natuur, de huiskamer. Hier en daar is het vertrekpunt een tijdskader, zoals een seizoen of de nacht. De dichteres is vooral uit op zelfbespiegeling, en confronteert haar gevoelens van verlangen, eenzaamheid en onmacht met bespiegelingen over ruimte en tijd. Daarbij krijgen we veel clichématige en weinig suggestieve abstracties voorgeschoteld die weinig kunnen beroeren. Zoals in het volgende gedicht: "gevangen machteloos / in strelend welbehagen / verlangzaamd liggen // vormloos en bang // van verwachten." De gedichten worden verlucht met tekeningen van de hand van Hugo Heyens, beeldend kunstenaar en overleden echtgenoot van de dichteres. Bij de bundel hoort ook een cd waarop de dichteres voorle…Lees verder