Boek
Nederlands

Portavoces : thematische woordenschat Spaans

Kris Buyse (auteur), Nicole Delbecque (auteur), Dirk Speelman (auteur)
PortaVoces vloeit voort uit de grondige herwerking en actualisering van de boeken Vocabulario básico del español: listas temáticas (K. Buyse & N. Delbecque, Wolters 1993) en PortaVoces (K. Buyse, N. Delbecque & D. Speelman, Wolters-Plantyn 2005 & 2009). Het is een thematische woordenschat van de Spaanse taal die op een overzichtelijke manier frequent gebruikte woorden en zegswijzen wee
Titel
Portavoces : thematische woordenschat Spaans
Auteur
Kris Buyse Nicole Delbecque Dirk Speelman
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Acco, 2015 | Andere uitgaves
616 p.
ISBN
9789462922785 (paperback)
Plaatsingssuggestie
Spaans 844 (SISO) Spaans ; Cursussen (ZIZO)

Andere talen:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 11 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Thematische woordenschat Spaans met specifieke begrippen rond dertien thema's, die uiteenlopen van Huis en haard, Vermaak en vrije tijd, tot Openbare diensten en Het heelal en weersomstandigheden. In deel twee gaat over de Psychologie van de mens, Tijd en Ruimte. Tot slot de communicatieve functies, zoals Informatie geven/verkrijgen. Met een Spaans en Nederlands register. Daarnaast staan er 15.000 oefeningen online!* De samenstellers Bruyse, Delbeque en Speelman doceren Spaans aan de KU Leuven en doen daar onder andere lexicografisch onderzoek. Geactualiseerde versie van 'Vocabulario bási co del español...' ('Basisvocabulair Spaans...') en 'Portavoces' (2009)**. Gids met schema's waarbij een donkere achtergrond in de tekst niveau I markeert; de rest is niveau II. Pittige inleiding met talloze tips uit de leerpsychologie over hoe woorden te laten beklijven door mindmaps of het maken van eigen woordenlijsten. Met uitgebreide bibliografie. Kan naast elke methode in het voortgezet en hog…Lees verder