Boek
Nederlands
Andere formaten
Toegankelijke formaten:

Van de Belgische naar de Vlaamse natie : een geschiedenis van de Vlaamse beweging

Lode Wils (auteur)
+1
Van de Belgische naar de Vlaamse natie : een geschiedenis van de Vlaamse beweging
×
Van de Belgische naar de Vlaamse natie : een geschiedenis van de Vlaamse beweging Van de Belgische naar de Vlaamse natie : een geschiedenis van de Vlaamse beweging

Van de Belgische naar de Vlaamse natie : een geschiedenis van de Vlaamse beweging

De Vlaamse beweging was bij haar ontstaan een in wezen Belgische beweging. Oorspronkelijk werd ze breed gedragen en werd er gestreden om de volkstaal te gebruiken als bestuurs- en cultuurtaal. Nu dat doel is bereikt, is de strijd volgens Wils gestreden. Het huidige Vlaams nationalisme, dat vooral gericht is op bestuurlijke onafhankelijkheid, maakte historisch maar een klein deel uit van de Vlaamse
Titel
Van de Belgische naar de Vlaamse natie : een geschiedenis van de Vlaamse beweging
Auteur
Lode Wils
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Acco, 2009
330 p.
ISBN
9789033474170
Plaatsingssuggestie
934.91 (SISO) Geschiedenis van België ; Vlaamse beweging (ZIZO)

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 50 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

De relatie van Lode Wils (geb. 1929) ? emeritus hoogleraar Nieuwste Geschiedenis van de KULeuven ? met de Vlaams nationalisten is steeds gespannen geweest. Al in 1955 vergeleek hij, in een artikel in 'Kultuurleven', de rol die de nationalisten speelden in de Vlaamse beweging met de nefaste rol die de ultramontanen speelden in de katholieke partij in de 19e eeuw. Hij stelde steeds dat de Vlaamse beweging niet ontstond als een reactie tegen de Belgische Revolutie, maar er integendeel uit voortvloeide "als een vrucht van de patriottische bezieling die door de revolutie was gewekt". De Vlaamse beweging was bij haar ontstaan een in wezen Belgische beweging, die de Belgische identiteit wilde versterken door de Vlaamssprekende bevolking via de eigen taal van de Belgische nationaliteit te doordringen. De notie van het Vlaamse volk is volgens Wils veel artificiëler dan het land België, en ook de onderdrukking van het Nederlands in het prille België is volgens hem zwaar overtrokken. Met betrekk…Lees verder
Dit boek bundelt een vijftiental artikelen van Lode Wils, emeritus hoogleraar nieuwste geschiedenis aan de KU Leuven, over de Vlaamse beweging en haar verhouding tot de Belgische staat. Samen geven de teksten een goed overzicht van het jarenlange onderzoek dat Wils uitvoerde. Doordat de artikelen bovendien chronologisch zijn gerangschikt - van de periode vóór het bestaan van België tot de recente staatshervormingen -, leest het boek ook als een geschiedenis van de Vlaamse beweging en haar streven. Aan bod komen zowel lange beschouwende stukken als kortere essays over uiteenlopende onderwerpen: de ontwikkeling van de Belgische natiestaat, de culturele betekenis van Guido Gezelle voor de Vlaamse natie, de Frontbeweging aan de IJzer, de Groot-Nederlandse beweging, de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs, de groei van de Vlaamse natie. Hoewel de artikelen niet naadloos op elkaar aansluiten (en dus ook apart kunnen worden gelezen), schetsen ze samen toch een redelijk coherent beel…Lees verder

Over Lode Wils

Lodewijk (Lode) Wils (Antwerpen, 18 maart 1929) is een Belgisch historicus en hoogleraar.

Levensloop

Wils doorliep de humaniora vanaf 1939 aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Antwerpen en vervolgens aan het Koninklijk Atheneum in die stad.

Van 1945 tot 1951 studeerde hij geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en werd achtereenvolgens licentiaat en doctor in de geschiedenis. Het doctoraat behaalde hij met een proefschrift gewijd aan Jan Baptist David.

Van 1951 tot 1958 was hij studiemeester in de Koninklijke Athenea van Hasselt en Deurne. Van 1958 tot 1965 was hij leraar aan de Koninklijke Athenea van Antwerpen en Hoboken.

Hij is de vader van de hoogleraar Kaat Wils en de schoonvader van de hoofddocent Marnix Beyen.

In 2019 ontving hij een Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap.

De hoogleraar

In 1961 werd hij deeltijds assistent met leeropdracht…Lees verder op Wikipedia