Boek
Nederlands
Andere formaten
Toegankelijke formaten:

Wachtend op de Barbaren : essays

Luc Devoldere (auteur)

Wachtend op de Barbaren : essays

Genre:
Essays over de westerse cultuur in het algemeen en enkele schrijvers in het bijzonder.
Onderwerp
Literatuur
Titel
Wachtend op de Barbaren : essays
Auteur
Luc Devoldere 1956-
Taal
Nederlands
Uitgever
Tielt: Lannoo, 2002
312 p.
ISBN
90-209-4787-7

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Andere talen:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 18 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

De auteur (1956), classicus, hoofdredacteur van 'Ons Erfdeel', kijkt terug op zijn leven met een aantal zeer verschillende schrijvers, zoals Nietzsche, Montherlant, Marcus Aurelius, Yourcenar, Horatius, Charles van Lerberghe, Quintilianus, Erasmus en Alain. Het zijn zeer persoonlijke reacties op zijn lectuur, op bezoeken aan plaatsen waar de schrijvers hebben vertoefd. In een mengeling van beschouwingen, anekdotes en belevenissen, van afstand nemen en betrokken blijven. Hierna volgt nog enig mengelwerk, zoals over het onderwijs in het Oud-Grieks, eindigend met het titel-essay met o.a. reacties op de grote historicus en cultuurpessimist Huizinga. De slotsom luidt: wij kunnen niet veel meer 'dan door de dagen gaan, verder doen. Geen barbaren en geen oplossingen. Et tout le reste est littérature'. Voor een algemeen ontwikkeld publiek toegankelijke en genietbare essays, vol verrassingen vaak, grilligheid, maar ook teleurstellingen. Paperback; kleine druk.

Over Luc Devoldere

Luc Devoldere (Kortrijk, 1 november 1956) is een Vlaamse classicus, schrijver en publicist.

Biografie

Devoldere studeerde oude talen en wijsbegeerte aan de universiteit van Kortrijk en Leuven en was van 1978 tot 1996 leraar Latijn en Grieks aan het Sint-Barbaracollege in Gent. In 1994 debuteerde hij als essayist met ‘Grand Hotel Italia. Een reis in de geest‘.

Sinds 1996 was hij verbonden aan de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw. In 2002 volgde hij Jozef Deleu op als hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder. In 2009 werd hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren Eind 2020 verliet hij Ons Erfdeel - De lage landen. Op 1 januari 2021 werd Hendrik Tratsaert zijn opvolger.

Werk

Als schrijver is Devoldere vooral gekend als essayist. Enkele van zijn werken: