Boek
Nederlands

De verlichting vandaag

Ludo Abicht (auteur)
+1
De verlichting vandaag
×
De verlichting vandaag De verlichting vandaag

De verlichting vandaag

Pleidooi voor een actuele herijking en voortzetting van de idealen van de Verlichting in de zeventiende en achttiende eeuw.
Titel
De verlichting vandaag
Auteur
Ludo Abicht
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Houtekiet, 2007
199 p.
ISBN
9789052409276 (paperback)
Plaatsingssuggestie
157.3 (SISO) Filosofie (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

In het spoor van linkse critici als Adorno, Horkheimer en Habermas gaat de Vlaamse filosoof en publicist Ludo Abicht op zoek naar een actuele herijking en voortzetting van de in de twintigste eeuw fel bekritiseerde Verlichtingsidealen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Na een historisch overzicht komen waarden als waarheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, internationalisme en universalisme uitgebreid aan de orde. Abicht slaagt er goed in deze waarden een nieuw elan te geven binnen de condities van de huidige geglobaliseerde en technologische maatschappij. In dat kader heeft hij terecht veel aandacht voor de groeiende spanning tussen de algemeen geldende principes (bijvoorbeeld mensenrechten) en de steeds luider klinkende roep om diversiteit. Abicht sluit zijn boek dan ook af met een oproep tot een actief pluralisme. Op die manier levert hij een belangrijke bijdrage aan het huidige proces van interculturaliteit en interreligieuze dialoog. Sterk geëngageerd, vlot geschreven en r…Lees verder

Over Ludo Abicht

Ludo Anton Abicht (Oostende, 5 juni 1936) is een Belgisch filosoof, publicist en dichter.

Biografie

Abicht groeide op in Antwerpen en liep school in het Xaveriuscollege in Borgerhout. In 1954 trad hij in bij de jezuïeten. Hij studeerde filosofie en taalkunde. In 1961 trad hij uit de jezuïetenorde. In 1971 haalde Abicht zijn doctoraat Germaanse letterkunde aan de Universiteit van Cincinnati. Hij doceerde literatuur en filosofie aan de universiteiten van New Brunswick (Canada), Antioch (Ohio) en Berkeley (Californië). In 1984 werd hij hoogleraar aan de faculteit politieke wetenschappen van de Universitaire Instelling Antwerpen en doceerde ook aan het Antwerpse HIVT-RUCA en de Plantijn Hogeschool. In oktober 2001 ging hij op emeritaat maar bekleedde in het academiejaar 2004-2005 de Calewaert-leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 2005 tot 2006 was hij lid van de commissie-Bossuyt voor normen en waarden. Tot op heden doceert …Lees verder op Wikipedia