Boek
Nederlands

Mintriomfen in Rome 1647-1650 : openhartige gedichten van een erotomaan

Mintriomfen in Rome 1647-1650 : openhartige gedichten van een erotomaan

Titel
Mintriomfen in Rome 1647-1650 : openhartige gedichten van een erotomaan / M.v.M. Hr. van Cl. ; herspeld en toegelicht door A.J.G. ... [et al.]
Auteur
Matthijs Van der Merwede
Andere
Arie-Jan Gelderblom
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Meulenhoff, 2004
92 p. : ill.
ISBN
90-290-7538-4

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 4 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

In 1651 verscheen in Den Haag een bijzonder openhartige bundel erotische gedichten van de hand van 'M.v.M. Hr. van Cl.', onder de titel Uyt-heemsen oorlog, ofte Roomse min-triomfen. Achter die initialen ging Matthijs van der Merwede, heer van Clootwijck schuil, een telg uit een geslacht van (lagere) adel die na zijn studietijd, zoals zovele generatiegenoten, naar Italië vertrok op studiereis. In zijn verzen combineerde hij het exotisme van die trip naar de grote 'antieke' stad met een relaas over zijn eigen seksuele uitspattingen, die op een bloemrijke maar allerminst verbloemde wijze worden beschreven. Dit boekje bundelt een aantal van die verzen. Het patroon is steevast hetzelfde: een beschrijving van het decor, de ontmoeting en de seksuele avontuurtjes, die meer dan eens onderbroken worden, en soms aan het eind een zedenles. In dit opzicht is de dichter duidelijk een kind van zijn tijd, met veel zin voor eruditie en moralisering, maar tegelijk heel beeldrijk en suggestief in…Lees verder
De adellijke schuinsmarcheerder Matthijs van der Merwede (1613-1664) zette tijdens zijn 'Grand Tour' (1647-1651) flink de bloemetjes buiten. Te Rome gaf hij zich over aan de betaalde liefde voor zeer jonge meisjes of 'onontgonnen maagden'. Terug in het vaderland publiceerde hij over zijn turbulente liefdesleven een bundel gedichten onder de titel Roomse Min-triomfen (1651). Daaruit is nu een bloemlezing bezorgd door zeven oudere neerlandici, die allen specialisten zijn in de zeventiende-eeuwse letterkunde. De teksten zijn door hen herspeld, bovendien voorzien van woordverklaringen en van een beknopte inleiding. De lichte schreefloze letter waarin hun uitleg is gedrukt, is kennelijk te wijten aan een ijverige vormgever, want onmogelijk bedoeld om werkelijk gelezen te worden. Wie evenwel beeldspraak van het type 'harde bout' (voor penis) en 'hete dauw' (voor zaadlozing) poëtisch boeiend vindt, zal helemaal aan zijn trekken komen.

Over Matthijs Van der Merwede

Matthijs van der Merwede, heer van Clootwijck (Geertruidenberg, ca. 1625 – aldaar, ca. 1677) was een Nederlands dichter en rentmeester. Eind jaren 1640 maakte hij reizen naar achtereenvolgens Engeland, Frankrijk en Italië. In zijn werk doet hij op dagboekachtige wijze verslag van zijn activiteiten.

Werken

  • Uyt-heemsen oorlog ofte Roomse min-triomfen (1651)
  • Geestelijke minnevlammen (1653)
  • Mintriomfen in Rome (2004)